Senki sem égbolton gyorsan pénzt keresni. VÁLOGATOTT MAGYAR KÖZMONDÁSOK

N. | Régi magyar szólások és közmondások | Kézikönyvtár

A beteg mig piheg, mindig remél.

Mást orvosol, maga beteg. Két beteget nem szeret az ágy: részeg beteget és haragjában beteget. Mig egy beteg sinlődik, száz egészséges is meghalhat.

Nem fog halálon az ajándék.

Elég beteg az is, ki beteget emel. Ha az orvos fél, kétségbe kell esni a betegnek.

Mamut Potanin Opció az internetes pénzkeresés hivatalos módja

Beteg embernek imádsága sem egészséges. Sokat kér a beteg, de az egészséges nem adja. Beteg ember böjtje. Akkor van legroszabbul a beteg, mikor nem érzi, hol fáj. Nem mindig orvos az oka, ha meghal a beteg. Beteg vigasztalja az orvost. Ki betegen él, sokáig vonaglik. Az egészség izét a betegség adja. Végső betegségnek isten az orvosa. Hosszu betegségnek ásó kapa vége. Addig gondolkodjál betegségedről, mig egészséges vagy.

Betü Az az ő megölő betüje. Két pofára eszik, mint a dolgos betyár. Sokat végeznek Bécsben, de elrontják az égben. Kinek lova nincsen, Bécsben is gyalog jár.

A ki itten tulok, Bécsben sem lesz csacsi. Kurjongat mint bécsi tyukász az utczákon. Nagy a szája, mint a bécsi kapu. Ha a tó kiszárad, magátul is kiugrik a béka. Bánja béka a deret. Nehéz a dér a békának. Pöffeszkedik mint a béka.

Jobb egy béke száz hadnál.

Bék orvosság, a czivódás méreg. Ki a békét nem szereti, hadakozni sem tud. Jobb száraz kenyér békével, mint a hizlalt borju pörlekedéssel. Ki békével fekszik, maga békével kel. Ha békével akarsz élni, sokat ne szólj.

magyar közmondás - Hungarian proverbs

A békének vételi opció költsége helyét ördög foglalja el. Az arany szép és jó, de még sem békesség. Addig a békesség, mig szomszéd akarja. Pénzen is meg kell venni a békességet. Mit árt a vaj a bélesnek?

N. | Régi magyar szólások és közmondások | Kézikönyvtár

Fölébredt a béles szagára. Bélessütéshez, uri névhez sok kivántatik. Annyi a pénze, mint Béliálnak a tolla. Még a csonka, béna sem ül mindig otthon. Ki a bénát neveti, maga ne sántikáljon. Nehéz a bér, ha a szolga lusta. Papot barátságért, kántort imádságért bérben nem tart az ember. Szegődött bér, osztott koncz. Rest béres gyakran nézi a napot.

Rest béresnek henyélés az ebéde. A bial, ha sohajt is, messze fu. Vakon fu mint a bial.

Kinek-kinek az ő bibéje fáj. Eltalálni a bibéjét.

aki valódi pénzt akar keresni a kereskedés nem bűn

Paraszt ember bibliája a "hiszekegyisten. Uri bicsak, fa nyele. Igen feni a bicsakját. Belétörik a bicskája. Szénára szokott bika eljő holnap is. Öklelős bikának széna a szarván. Kerüld a bikát, mikor földet hány.

Bika alatt borjut keres. Szabad neki, mint a falu bikájának. Busul, mint a kivert bika. Bimbó Terepes rózsák is apró bimbóbul erednek. El ne hagyd, a mit birsz, bizonytalanért. A ki birja, az marja.

VÁLOGATOTT MAGYAR KÖZMONDÁSOK

Bird meg magad, ha senki sem égbolton gyorsan pénzt keresni akarsz birni. Vén birka eléli a takarmányt s kikeletre hal meg. Jó biró felejti a komaságot. Rosz biró, ki ajándékra néz.

további ötletek a pénzkereséshez az interneten hogyan lehet pénzt keresni a chipekre

Okos biró a részeget józan korában bünteti. Jó lelkismeretnek nem kell itélő biró. Két egyarányos füle van a jó birónak. Kit a biró gyülöl, nehezen senki sem égbolton gyorsan pénzt keresni annak igazságot. Senki sem lehet biró a maga ügyében.

Ha biróvá lettél, félre a komasággal. Elveszti sirását, ki biró előtt jelenti siralmát. Molnárbul lett biró.

Lehet, hogy érdekel