A millió megszerzésének leggyorsabb módja, Befektetésért állampolgárság - A „golden visa” szabályozása az Európai Unióban

a millió megszerzésének leggyorsabb módja

Japánok építették meg a világ leggyorsabb számítógépét | Euronews

Tehetségük, energiájuk és kreativitásuk elősegítheti Európa növekedését és versenyképességének javulását, miközben keressük a gazdasági és pénzügyi válságból kivezető utat.

A válság azonban az ifjúságra különösen súlyos csapást mért. Jelenleg közel 6 millió a 25 éven aluli európai munkanélküliek száma, a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok pedig mintegy 7,5 milliót tesznek ki. Egyes országokban a dolgozni kívánó fiatalok több mint fele munkanélküli. Ez egyfelől igen komoly kihasználatlan erőforrást képvisel, amelynek eltékozolását Európa nem engedheti meg magának, másfelől pedig tűrhetetlen szociális válságot idéz elő.

Az ifjúsági munkanélküliség az egyéneket és a társadalmat egyaránt súlyosan érinti, és jelentős hatást gyakorol a gazdaságra is. Amennyiben nem sikerül rövid időn belül megfordítanunk a jelenlegi tendenciákat, fennáll a veszélye, hogy az ifjúsági munkanélküliség jelenlegi szintje miatt romlanak majd a fiatalok hosszú távú foglalkoztatási kilátásai is, ami igen komoly következményekkel járhat a jövőbeni növekedésre és társadalmi kohézióra nézve.

EUR-Lex - DC - HU

Ezért a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének és piacon maradásának, valamint a jövőbeni foglalkoztatásuk felé utat nyitó készségek megszerzésének és továbbfejlesztésének elősegítése kiemelt prioritásnak számít az Európai Unió számára a növekedés serkentését és a munkahelyteremtést célzó átfogó európai stratégián belül. A pénzügyi válság kirobbanása óta a Bizottság folyamatosan együttműködik a tagállamokkal a magas és egyre növekvő munkanélküliség gazdasági és szociális következményeinek megoldása érdekében.

Bizonyos intézkedések csak a millió megszerzésének leggyorsabb módja hozzák majd meg gyümölcsüket: Európa csak mélyreható strukturális reformok útján növelheti versenyképességét — és ezek végrehajtása egyik pillanatról a másikra sajnos nem lehetséges. A lényeges reformokat ezért gyorsan ható intézkedéseknek kell kísérniük, amelyek révén fellendíthetjük a növekedést és segíthetjük a fiatalokat a mielőbbi elhelyezkedésben és a szükséges szakértelem megszerzésében.

hogyan lehet kereskedő robotot építeni

Ezek az intézkedések erősítik a bizalmat, és a millió megszerzésének leggyorsabb módja a fiatalok fényes jövőbe vetett hitét. A Bizottság számos olyan gyakorlati és megvalósítható intézkedésre tett javaslatot, amelyek kedvező hatása akár azonnal is érezhető lehet. Ezek közé tartozik a legújabb, decemberében benyújtott ifjúságfoglalkoztatási intézkedéscsomag, valamint a — mintegy 6 milliárd eurós költségvetésű — ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre irányuló E javaslatok némelyikét már uniós szinten jóváhagyták, és immár az ifjúság javát szolgáló lehetőségekre kell váltani azokat.

Más javaslatok — és különösen azok, amelyek a — Fentiek fényében ez a jelentés meghatározza mindazon intézkedéseket, amelyeket haladéktalanul végre kell hajtanunk annak érdekében, hogy fiataljainkat mielőbb munkahelyhez, illetve oktatási vagy szakképzési lehetőséghez juttassuk. Ezen intézkedések közé tartoznak a következők: - az ifjúsági garancia bevezetése, - beruházás a fiatalokba az Európai Szociális Alap révén, - az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés előtérbe helyezése, - az EU-n belüli foglalkozási mobilitás támogatása az EURES által, - az oktatásból a munka világába való áttérés megkönnyítése a színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzések és szakmai gyakorlatok kínálatának bővítése, valamint a hiányzó készségek pótlása révén, - a reformok felgyorsítása a valódi uniós munkaerőpiac hosszú távú életképességének biztosítása érdekében, valamint - az azonnali hatállyal történő munkahelyteremtés — és különösen a kkv-k általi foglalkoztatás — támogatására és a fiatalok alkalmazásának ösztönzésére szolgáló intézkedések.

Számos említett terület esetében az alapozó munkálatokat már elvégeztük. Jelenleg a legfőbb prioritást az intézkedések végrehajtásának felgyorsítása és előrehozatala jelenti. A siker egyfelől a tagállamok politikai szándékán, másfelől pedig azon múlik, hogy a magánszektor képes-e álláslehetőségeket teremteni a fiatalok számára.

Az EU nem vállalhatja magára a nemzeti szinten elvégzendő munkát.

Tízmilliárdos vagonüzlet - Minisztériumi hátszél a Bombardier-nek

Arra azonban lehetősége van, hogy irányt mutasson a megvalósításhoz a döntő fontosságú reformoknak az országspecifikus ajánlásokban történő kiemelésével, a bevált gyakorlatok terjesztésével, az uniós költségvetésből történő beruházások lehető legjobb irányba terelésével, valamint annak elősegítésével, hogy a fiatalok maradéktalanul kiaknázhassák az európai egységes piac előnyeit. Az Európai Bizottság felkéri az európai intézményeket, a tagállamokat, a szociális partnereket és a civil társadalmat, hogy működjenek együtt az e jelentésben szereplő intézkedések végrehajtása érdekében, és a júniusi Európai Tanácson tanúsítsanak erős politikai elkötelezettséget e lépések iránt.

Az ifjúsági garancia megvalósítása A decemberében benyújtott ifjúságfoglalkoztatási intézkedéscsomag részeként a Bizottság felszólította a tagállamokat annak biztosítására, hogy valamennyi európai fiatal a tanulmányai befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy szakmai gyakorlaton vehessen részt.

Ez az ifjúsági garancia. A Bizottság javaslatát a Tanács áprilisában elfogadta. Mennyi pénzt keresni őszintén prioritást immár a végrehajtás jelenti. Ezt a Bizottság A Bizottság 19 tagállam esetében látta indokoltnak bizonyos sürgős lépések mielőbbi megtételét az ifjúsági munkanélküliség leküzdése érdekében, többek között az aktív munkaerő-piaci intézkedések, az állami foglalkoztatási szolgálatok megerősítése, valamint a képzési és tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerek támogatása révén.

E lépések elősegítik az ifjúsági garancia megvalósulását lásd a vonatkozó ajánlások összefoglalóját tartalmazó I. Az ifjúsági garancia bevezetése tartós nemzeti szintű beruházásokat tesz szükségessé. Mindazonáltal az eddigi tapasztalatok azt mutatják — például Ausztria és Finnország esetében —, hogy ezek a beruházások megtérülnek, és a tétlenség gazdasági és szociális költségei jóval meghaladják a bevezetéssel járó kiadásokat.

Időbe telik majd, amíg az ifjúsági garancia teljes egészében működőképes lesz, ezért lényeges, hogy a folyamat elindítását ne halogassuk: minden egyes ország számára világos végrehajtási tervet kell kidolgoznunk, amely elmagyarázza az ifjúsági garancia életbe léptetésének folyamatát, a különböző nemzeti sajátosságokból adódó kihívások hordereje és jellege közötti eltérések megfelelő figyelembevételével.

A Bizottság ezért a következőket kéri: Ø A Tanács fogadja el az ifjúsági a millió megszerzésének leggyorsabb módja és általánosabb értelemben az ifjúsági foglalkoztatásra vonatkozó javasolt országspecifikus ajánlásokat, a tagállamok pedig mielőbb hajtsák végre azokat.

E tervekben az érintett tagállamoknak fel kell vázolniuk, hogy miként valósul meg az ifjúsági garancia a millió megszerzésének leggyorsabb módja szintű bevezetése, pontosítva a hatóságok és más szervezetek különböző szerepét, ezek tevékenységének finanszírozási módját, a bevezetés folyamatának nyomon követését és a végrehajtás menetrendjét.

hatalmas internetes keresetek

A Bizottság a többi tagállamot arra biztatja, hogy tavaszáig nyújtsanak be hasonló terveket. Az Európai Szociális Alap a fiatalok szolgálatában Az uniós strukturális alapok már hosszú évtizedek óta bizonyítják, hogy az európai munkahelyteremtés és társadalmi kohézió hatékony mozgatórugói.

Ez Európa-szerte széles körűen támogatta a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését és a humántőke fejlesztését célzó tevékenységeket. A — közötti időszakban az erre a célra fordított teljes támogatási összeg közel 80 milliárd EUR-t tett ki. Az előttünk álló — közötti időszakra előretekintve, az európai strukturális és beruházási alapok a továbbiakban: esb-alapok döntő szerepet játszanak majd a fiatalok támogatásában és az ifjúsági garancia bevezetésében.

ötlet, hogy nagy pénzt keressen

Annak érdekében, hogy az ESZA-t és az esb-alapokat januárjában azonnal mozgósíthassuk majd, sürgősen megállapodásra kell jutunk a következő többéves pénzügyi keretről és annak végrehajtási programjairól. Ezzel párhuzamosan a tagállamok intenzíven együttműködnek a Bizottsággal az e pénzügyi keretösszeg felhasználásának irányítására szolgáló operatív programok új generációjának kidolgozásán.

Ez nagyszerű lehetőség a növekedést és munkahelyteremtést célzó — az országspecifikus ajánlásokban megfogalmazott — legsürgetőbb reformprioritásokra és különösen az ifjúsági garancia bevezetésére irányuló új programok elindításához.

A rendkívül a millió megszerzésének leggyorsabb módja ifjúsági munkanélküliségi rátával rendelkező tagállamok különítsék el a rendelkezésükre álló források egy meghatározott hányadát az ifjúsági munkanélküliséggel opciós fedezet küzdelemmel összefüggő prioritások céljára.

Ø A tagállamok gyorsítsák fel a Bizottsággal folytatott, az esb-alapokkal kapcsolatos partnerségi megállapodásokra és operatív programokra irányuló munkát, és továbbra is szenteljenek kiemelt figyelmet az ifjúsági munkanélküliség, a humán tőkébe való beruházás, valamint az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerő-piaci realitásokhoz való hozzáigazítása kérdéseinek.

Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés elindítása Annak érdekében, hogy a pénzügyi támogatást még inkább az ifjúsági munkanélküliséggel és az inaktivitással leginkább küzdő régiókra és egyénekre lehessen összpontosítani, az Európai Tanács idén februárban megállapodott a kifejezetten ezt a célt szolgáló ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés létrehozásáról, amely számára az uniós költségvetésből mintegy 6 milliárd EUR-t irányoztak elő.

  • Működő rendszerek az interneten történő pénzkeresésre
  • Az indoklás szerint a tízmilliárd forintos opciós üzlettel a vasút jól jár, a Dunakeszin működő üzem pedig túléli a válságot.
  • Befektetésért állampolgárság - A „golden visa” szabályozása az Európai Unióban | hírek | Jogi Fórum
  • És mik a befektetésen alapuló rendszerek kockázatai?
  • Hol lehet bitcoin címet szerezni a szép hashért

Ez a kezdeményezés a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 15—24 év közötti a továbbiakban: NEET- fiatalokat célozza meg, kiegészítve az ifjúsági garancia bevezetéséhez az ESZA által nyújtott támogatást. A Bizottság gyorsított ütemben dolgozta ki a szükséges jogi javaslatokat, majd márciusában az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztette azokat[1].

kereskedési központok minősítése

Jelenleg az Európai Parlament és a Tanács legsürgősebb teendője e javaslatok elfogadása, majd a finanszírozás lehető leggyorsabb rendelkezésre bocsátása. E kritériumok fenntartása mindenképpen elengedhetetlen: a küszöb bármilyen csökkentése a finanszírozási összeg túlzott elaprózódásához vezetne, ami hátrányosan érintené a leginkább rászoruló régiókat[2].

  • 2 ezret keresni az interneten beruházások nélkül
  • Ajánlom Sokan veszítették el állásukat Magyarországon az elmúlt hónapokban, ezért különösen fontos kérdés, hogy vajon kaphat otthonteremtési támogatást vagy lakáshitelt később az, aki a koronavírus járvány miatt ideiglenesen munka nélkül maradt.
  • Gazdaság: Tízmilliárdos vagonüzlet - Minisztériumi hátszél a Bombardier-nek - kertorokseg.hu
  • Какое у вас .
  • Gyors kereset az interneten beruházások nélkül

Ugyancsak létfontosságú, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést mindenekelőtt az ifjúsági garancia bevezetésének támogatására használják. Más célcsoportokat az esb-alapok egyéb finanszírozási forrásaiból — és különösen az ESZA-ból — támogatnak majd. Annak érdekében, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésből származó pénzösszegek már közvetlenül a jogi keret elfogadása után felhasználhatóak legyenek, a Bizottság javasolja a következő többéves pénzügyi gyorsan és valódi pénzt keresni oly módon történő kiigazítását, hogy a 6 milliárd EUR összegű kötelezettségvállalás már a következő többéves pénzügyi keret első két évében teljes egészében rendelkezésre álljon.

Ennek eléréséhez a többi program végrehajtási profiljának megváltoztatása szükséges, a teljes éves kötelezettségvállalási szintek változatlanul hagyása mellett.

A tagállamoknak haladéktalanul lendületbe kell hozniuk azokat az operatív programjaikat és tervezett projektjeiket, amelyek célja, hogy hozzásegítsék a fiatalokat a színvonalas állásokhoz, illetve tanulószerződéses gyakorlati képzési vagy oktatási lehetőségekhez.

A végrehajtást haladéktalanul el kezd kezdeni, akár még a partnerségi megállapodások létrejötte és a jogi keret hatálybalépése előtt. Minden attól függ, milyen gyorsan készülnek mire lehet igazán pénzt keresni ma a tagállamok a programjaikkal: a Bizottságon nem múlik azok gyorsan feldolgozása.

Ø Az Európai Parlament és a Tanács a következő többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalási profiljának kiigazítása által hagyja jóvá az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés céljára előirányzott 6 milliárd EUR teljes összegének ben és ben történő rendelkezésre bocsátását, az esb-alapokra oldalon valódi pénzt keresni szabályokat pedig módosítsa annak lehetővé tétele érdekében, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében felmerült költségek már az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés operatív programjainak benyújtásától kezdve és akár még a partnerségi megállapodások létrejötte és a a millió megszerzésének leggyorsabb módja keret hatálybalépése előtt támogathatóak legyenek.

Ø A tagállamok gyorsítsák fel az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéssel kapcsolatos konkrét operatív programjaik kidolgozását, és folyamán nyújtsák be e programjaikat azonnali végrehajtás céljából. Az ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó munkacsoportok újraindítása ben a Bizottság és a rendkívül magas ifjúsági munkanélküliségi rátával rendelkező tagállamok közös munkacsoportokat állítottak fel az ifjúsági munkanélküliség kezelésére.

E munkacsoportok tevékenysége annak elősegítésére irányul, hogy az uniós strukturális alapokat a fiatalok számára a lehető legelőnyösebb módon működő rendszerek bináris opciókkal történő pénzkereséshez fel.

A munkacsoportok fennállása óta már mintegy 16 milliárd euró összegű uniós forrást különítettek el soron kívüli kiosztás vagy átcsoportosítás céljára. Ez több mint egymillió fiatalnak nyújthat segítséget, és az intézkedések eredménye már a gyakorlatban is érezhető lásd alább, valamint a II. Például millió EUR összegű uniós forrást csoportosítottak át bizonyos pénzügyi intézkedések céljára; ide tartozik többek között a kulcsfontosságú gazdasági ágazatokon belüli szakmai gyakorlat, valamint a 18—30 év közötti fiatalok munkaszerződésének támogatása a munkáltatók által fizetendő társadalombiztosítási járulékok visszatérítése révén.

Az eddig végrehajtott intézkedések közé tartoznak a műhelyiskolák és a foglalkoztatási műhelyek, amelyeken mintegy 9 fiatal vett részt. A fiatalokat alkalmazó vállalkozások által fizetendő társadalombiztosítási járulék csökkentése formájában nyújtott támogatást fiatal munkavállaló esetében alkalmazták. Az új ifjúsági vállalkozási és foglalkoztatási stratégia további intézkedést határoz meg az ifjúsági munkanélküliség visszaszorítására.

Az ERFA számos konkrét intézkedéshez nyújtott támogatást a legmagasabb ifjúsági munkanélküliségi rátával rendelkező régiókban. Ezek közé tartoznak a következők: mintegy millió összegű ifjúsági foglalkoztatási terv Szicíliában, oktatási tevékenységek a déli régiókban 65 diák részvételével, valamint 13 új mobilitási lehetőség. A második szakaszban további millió EUR-t fordítanak majd a fiatalok és ezen belül a NEET-fiatalok támogatását célzó intézkedésekre, ideértve a gyermekgondozást, a vállalkozástámogatást és a korai iskolaelhagyás elleni küzdelmet.

Az ESZA társfinanszírozást nyújt továbbá a tanulószerződéses gyakorlati képzések támogatásához millió EUR és útmutatóval segíti az iskolai tanulók és fiatal diplomások pályaválasztását és elhelyezkedését 36 millió EUR.

E kedvező tapasztalatokra építve a Bizottság készen áll a munkacsoportok újraindítására és kiterjesztésére, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében pénzügyi támogatásra jogosult tagállamokkal való együttműködés céljából.

A szóban forgó tagállamok kezdeményezésére munkacsoportokat állítanak fel, amelyek feladata lesz az operatív programok kidolgozásával kapcsolatos munka támogatása és felgyorsítása, valamint az azzal kapcsolatos tanácsadás, hogy minként használhatók fel a leghatékonyabban az ifjúsági garancia bevezetéséhez az ESZA-ból és az a kereskedési jelek nyereségesek foglalkoztatási kezdeményezésből származó uniós források.

A Bizottság ezért a következőket kéri: Ø Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre jogosult tagállamok — a saját kérésükre — működjenek együtt a bizottsági szakértőkkel a a millió megszerzésének leggyorsabb módja erre a millió megszerzésének leggyorsabb módja célra létrehozott, ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó munkacsoportok keretében, az ifjúsági garancia végrehajtásának elősegítése, valamint az ESZA és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés e célból történő mobilizálása céljából.

E folyamat támogatására és a tagállam kérésére a Bizottság gondoskodik a technikai segítségnyújtás összehangolásáról, például tagállamokkal létrehozott ikerintézményi együttműködés keretében. A tények egyértelműen arra utalnak, hogy a fiatalok igyekeznek megragadni ezeket a lehetőségeket. Ám a más tagállamokban kínálkozó lehetőségek felismerése és idejében történő kiaknázása meglehetősen nehéz vállalkozásnak tűnhet.

Befektetésért állampolgárság - A „golden visa” szabályozása az Európai Unióban

A Bizottság ezért már hosszú ideje komoly erőfeszítéseket tesz a mobilitás megkönnyítése érdekében, ami egyaránt szolgálja az egyének, a munkáltatók és a tágabb értelemben vett európai gazdaság érdekeit. Az EURES portál több mint 1,4 millió álláshelyhez és közel 31 regisztrált munkáltatóhoz biztosít hozzáférést. A Bizottság nagyszabású reformot indított el annak érdekében, hogy az EURES rendszert jobban hozzáigazítsa a munkaerő-piaci realitásokhoz és nagyobb hangsúlyt fektessen a fiatalok mobilitására, álláshelyek és a munka és a tanulás kombinálását lehetővé tevő egyéb lehetőségek — például tanulószerződéses gyakorlati képzések — kínálása révén.

A Bizottság emellett jelenleg végzi annak az új jogszabálynak a kidolgozását, amelyek köszönhetően mind a munkáltatók, mind a munkavállalók hatékonyabban vehetik majd igénybe az EURES szolgáltatásait.

A cél az álláshelykínálat növelése és a betöltendő álláshelyek jobb összehangolása a jelentkezők igényeivel, az EURES tagállami foglalkoztatási szolgálatokon belüli integrációjának elmélyítése mellett.

Egy fiatal számára a külföldi munka- vagy tanulási lehetőségek megismerése csak az érem egyik oldala; e lehetőségek kiaknázása a másik. A Bizottság jelenleg végzi annak az új rendszernek a kipróbálását, amely segítséget nyújt a fiataloknak abban, hogy megragadják az EURES által kínált munkalehetőségeket, a kkv-k számára pedig lehetővé teszi az egész Európából történő munkaerő-felvételt.

A kezdeti tapasztalatok rendkívül biztatóak, és néhány tagállam — például Németország — a saját mobilitási programját is e modell alapján építette fel. A következő többéves pénzügyi keret szerint a szociális változás és innováció európai programja a millió megszerzésének leggyorsabb módja kb. Az ESZA készen áll a segítségnyújtásra: től pénzügyi támogatást biztosít majd a nyelvi és pályaorientációs képzések, az utazási költségek és a fogadó országba történő beilleszkedés céljára.

A Bizottság ezért a következőket kéri: Ø A tagállamok az ESZA-ban rejlő finanszírozási lehetőségeket és a nemzeti finanszírozási forrásokat fordítsák az EU-n belüli foglalkozási mobilitás előmozdítására — ideértve az EURES használatát is —, valamint erősítsék meg az állami foglalkoztatási szolgálataik kapacitását e téren. Ø Az Európai Parlament és a Tanács sürgősen vegye fontolóra az EURES erősítésére irányuló, a közeljövőben — végéig — beterjesztésre kerülő bizottsági jogszabályjavaslatot.

Az oktatásból a millió megszerzésének leggyorsabb módja munka világába való áttérés megkönnyítése A fiatalok munkaerőpiacra való belépésének elősegítése az iskolai vagy felsőoktatási tanulmányaik elvégzése után az ifjúsági garancia nyújtásának elengedhetetlen részét képezi. Az idei országspecifikus ajánlásokban a Bizottság 16 tagállamnak javasolta, hogy egyfelől összpontosítsanak a szakoktatási és a szakképzési programjaik reformjára, és ezzel összefüggésben javítsák munkaerő-piaci relevanciájukat oly módon, hogy annak szerves részét képezze a munkahelyi tanulás, másfelől pedig gyorsítsák fel a tanulószerződéses gyakorlati képzések reformját.

Az oktatásból a munka világába való áttérés központi helyet foglal el az ifjúságfoglalkoztatási intézkedéscsomagon belül, amely az áttérés megkönnyítése érdekében két célzott kezdeményezést indított el: a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetségét, valamint a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerét. A tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetségének létrehozása A tapasztalatok azt mutatják, hogy az erős, vonzó szakoktatási és a szakképzési rendszerekkel rendelkező országok — és különösen azok, amelyek jól bejáratott tanulószerződéses gyakorlati képzési rendszerrel rendelkeznek és biztosítják a munkaalapú tanulás lehetőségét — jobb eredményeket érnek el az oktatásból a munka világába való áttérés megkönnyítése és az ifjúsági munkanélküliségi ráta alacsonyan tartása terén.

A tanulószerződéses gyakorlati képzések kínálatának és színvonalának javítása ezért az ifjúsági foglalkoztatási stratégia fontos részét képezi. Amint azt a Bizottság az ifjúságfoglalkoztatási intézkedéscsomagban is bejelentette, azzal a céllal hozza létre a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetségét, hogy ezáltal javuljon a tanulószerződéses gyakorlati képzések kínálata és színvonala, az elvi megközelítés pedig mozduljon el a munkaalapú tanulás irányába.

A szövetségen belül a tagállamok, a szociális partnerek, a vállalkozások, a Bizottság és más érintett szereplők egymással együttműködve dolgoznak majd a színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzések és a a millió megszerzésének leggyorsabb módja és a szakképzési programok keretében történő munkaalapú tanulás kiváló lehetőségeinek megvalósításán, valamint a duális képzésre irányuló nemzeti partnerségek hogyan lehet bináris opciós kereskedési platformot létrehozni. A szövetség A vállalkozások rengeteget nyerhetnek abból, ha hozzáférhetnek a tanulószerződéses gyakorlati képzések iránti potenciális pályázók széles adatbázisához, és az is tiszta nyereség számukra, ha a mai beruházásaikért cserébe a jövőben magasan képzett munkaerő áll majd rendelkezésükre.

A Bizottság ezért a következőket kéri: Ø A tagállamok hajtsák végre a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a szakoktatási és a szakképzési programokra vonatkozóan javasolt országspecifikus ajánlásokat.

Ø A tagállamok foglalják bele az ifjúsági garanciával kapcsolatos végrehajtási terveikbe a tanulószerződéses gyakorlati képzés reformját a millió megszerzésének leggyorsabb módja mozgósítsanak uniós forrásokat e célkitűzés támogatására; továbbá a duális képzés fejlesztése érdekében hozzanak létre erős nemzeti szintű partnerségeket, amelyek összefogják az oktatásért és a foglalkoztatásért felelős hatóságokat, a szociális partnereket, a kamarákat, a szakoktatási és a szakképzési programok szolgáltatóit, az ifjúsági és diákszervezeteket, a foglalkoztatási szolgálatokat és az uniós források kezelését végző ügynökségeket.

Ø A magánszektor nyújtson teljes körű támogatást a szövetségnek és vállaljon kötelezettséget a színvonalas tanulószerződéses gyakorlati képzések kínálatának bővítésére, a közelmúltbeli iparág-központú kezdeményezésekre építve.

Színvonalas szakmai gyakorlatok biztosítása A szakmai gyakorlatok úgyszintén fontos szerepet töltenek be az oktatásból a munka világába való áttérés zökkenőmentessé tételét illetően, különösen a válság idején. A színvonalas szakmai gyakorlatok előmozdítják a millió megszerzésének leggyorsabb módja fiatalok foglalkoztathatóságát, és fontos lépcsőfokot jelentenek a rendes munkaviszony felé vezető úton.

Japánok építették meg a világ leggyorsabb számítógépét

Ám jóllehet a szakmai gyakorlatok fontossága széles körben elismert, a kínált szakmai gyakorlatok színvonala és hozzáadott értéke komoly aggodalomra ad okot. Ezek az aggályok a nem kielégítő tanulási tartalomra, a nem megfelelő munkakörülményekre és a valójában a rendes munkaviszony helyettesítése céljából igénybe vett ismétlődő szakmai gyakorlatokra vezethetők vissza.

E problémák kezelése céljából a Bizottság az ifjúságfoglalkoztatási intézkedéscsomag részeként bejelentette a szakmai gyakorlatok uniós minőségi keretrendszerére irányuló új uniós kezdeményezés elindítását. A Bizottság konzultált a szociális partnerekkel, és most a keretrendszer kidolgozásának felgyorsítására törekszik annak érdekében, hogy végére benyújthassa bnaryalarm alap bináris opciók jelzik a promóciós kódot javaslatát.

A Bizottság ezért a következőket kéri: Ø A Tanács gyorsan végezze el a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerére vonatkozó, a közeljövőben benyújtandó bizottsági javaslattal kapcsolatos munkát, hogy ily módon az új keretrendszer elején bevezetésre kerülhessen. A fokozott hallgatói mobilitás hozzájárul a foglalkozási mobilitás javulásához és az integráltabb munkaerőpiac megvalósításához. Például az egész életen a millió megszerzésének leggyorsabb módja tartó tanulás programja — és különösen a szakoktatásra és a szakképzésre irányuló Leonardo Da Vinci alprogram — eddig szakoktatásban és szakképzésben részt vevő tanuló és felsőoktatási intézményben tanuló diák számára biztosított lehetőséget arra, hogy valamely más tagállamban munkaalapú tanulási programban vegyen részt, és ezáltal felvértezze magát a munkáltatók által keresett szakmai vonatkozású és horizontális készségekkel.

A bécsi Ausztria Barmherzige Bruder kórházban eltöltött négyhetes tartózkodása alatt egy tanfolyam keretében ápolói ismereteket sajátított el. Ennek során lehetősége nyílt arra, hogy új ápolási technikákkal és korszerű kutatási módszerekkel ismerkedjen meg, illetve fejlessze német nyelvtudását.

E tapasztalatnak és a tanfolyam végén megszerzett Europass mobilitási igazolványnak köszönhetően sikerült külföldön új munkahelyet találnia. A szakképzés során a különféle növényfajok termesztésével kapcsolatos új ismeretekre tett szert, illetve megtanult alkalmazkodni az eltérő nyelvi és kulturális munkakörnyezethez. E tapasztalatok birtokában Lengyelországban saját a millió megszerzésének leggyorsabb módja hozott létre, és a a millió megszerzésének leggyorsabb módja során szoros kapcsolatokat tart fenn az egykori német fogadó vállalkozással.

A külföldi munkavállalásnak köszönhetően betekintést nyert a munkahelyi gyakorlatok és kultúrák közötti különbségekbe, és ezáltal új megvilágításban tudta szemlélni a saját otthoni munkahelyének munkafolyamatait. A munkáltatók és oktatási szolgáltatók közötti együttműködést stratégiai partnerségek, valamint a magasabb színvonalú oktatási programokat és a határokon átnyúló mobilitást támogató ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek létrehozásával mélyítik el.

Az együttműködés hatása fokozható a tagállami és uniós források e célokra fordítása révén — különös tekintettel az ESZA-ra —, hogy ezáltal még több fiatal juthasson tanulási és munkalehetőséghez. Nem kétséges, hogy nagy a kereslet a határokon átnyúló mobilitás iránt, ezért a jövőben jelentős mértékben növekedhet a külföldi szakmai gyakorlati lehetőségek száma. A Bizottság a program Ø A tagállamok fordítsák ESZA-forrásaikat a szakoktatási és szakképzési mobilitás fejlesztésére és támogatására annak érdekében, hogy a fiatalok elsajátítsák a szükséges készségeket, és megtalálják helyüket a munkaerőpiacon.

Beruházás a készségekbe és a strukturális munkaerőhiány orvoslása Európa versenyképessége, innovációs kapacitása és termelékenysége nagy mértékben függ attól, hogy mennyire állnak rendelkezésre magasan képzett és hozzáértő munkavállalók. Régóta megfigyelhető az a tendencia, hogy egyre magasabbak a képességekre vonatkozó követelmények, ami azt jelenti, hogy a gazdasági szempontból fontos készségeket nélkülöző fiatalok egyre nehezebben tudnak munkát találni.

Az ifjúsági munkanélküliség orvoslása érdekében tehát mindenekelőtt a készségek hiányát és a strukturális munkaerőhiányt kell orvosolni. A készségelsajátítás folyamata már az iskolában elkezdődik, majd tovább folytatódik a felsőoktatásban és a munkaalapú tanulás során. Ma még azonban sok oktatási rendszer teljesítménye nem megfelelő: elfogadhatatlanul magas a lemorzsolódók aránya, és a fiatalok nem szerzik meg feltétlenül az alapvető készségeket. Ezért sürgősen át kell alakítani az oktatási rendszereket oly módon, hogy azok jobban reagáljanak a jelenlegi és a jövőbeni készségigényekre, és elkerülhető legyen a strukturális munkaerőhiány, illetve a készséghiány.

52013DC0447

Az elismerten nagy munkahely-teremtési potenciállal rendelkező ágazatokban különösen fontos a strukturális munkaerőhiány orvoslása: ilyen az IKT, az egészségügy és a zöld gazdaság. A Bizottság márciusában EU-szintű partnerséget indított számos érdekelt részvételével — a digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíciót — annak érdekében, hogy pótolja az IKT-készségek hiányát az EU-ban, és a millió megszerzésének leggyorsabb módja a több százezerre tehető, az ilyen készségeket igénylő üres álláshelyet.

Betűméret Aa Aa 9 év után ismét a japánoké a világ leggyorsabb számítógépe. A Riken állami kutatóintézet és a Fujitsu elektronikai óriáscég által közösen kifejlesztett Fugaku csaknem háromszor annyi műveletet képes végrehajtani, mint az eddigi rekorder, az amerikai IBM által épített Summit, amely két éven át számított a világ leggyorsabb szuperkomputerének. A Fugaku másodpercenként ,53 millió milliárd műveletet tud végrehajtani, ami nagyjából 2,8-szorosa az eddigi rekorderének. A Fugakut százalékosan várhatóan csak áprilisában helyezik üzembe, azonban a koronavírus-kutatásokban már használják, például a járvány terjedésének modellezésére, hosszabb távon pedig szerepet szánnak neki a gyógyszerkutatásokban, új ipari, katonai és energetikai megoldások kifejlesztésében, természeti katasztrófák szimulációjában vagy az univerzummal kapcsolatos alapkutatásokban is. A szuperszámítógépekkel összetett szimulációk végezhetők a klímakutatás, az orvostudomány és a genetika területén, segítségükkel gyógyszerek fejleszthetők vagy molekulamozgások határozhatók meg.

Az uniós egészségügyi munkaerőre irányuló cselekvési terv részeként a Bizottság áprilisában közös fellépést indított az egészségügyi munkaerő előrejelzésének és tervezhetőségének javítása céljából, amelynek keretében a tagállamoknak és az érdekelt feleknek lehetőségük nyílt a bevált gyakorlatok megosztására.

A Bizottság ezenfelül országokon átnyúló feltérképező tanulmányt készít az innovatív munkaerő-felvételi stratégiákról, köztük a közösségi média alkalmazásáról a fiatalok egészségügyi pályák felé terelése érdekében. A munkakereső és saját vállalkozást indító fiatalok számára éppolyan kulcsfontosságúak a vállalkozói készségek.

Lehet, hogy érdekel