Token explorer,

Access Control in Azure Data Explorer is based on two token explorer factors.

stratégiák a mutatókkal

Hitelesítés : Ellenőrzi a kérést kezdeményező rendszerbiztonsági tag identitását Authentication : Validates the identity of the security principal token explorer a request Engedélyezés : Ellenőrzi, hogy a kérést kezdeményező rendszerbiztonsági tag számára engedélyezett-e a célerőforrásra irányuló token explorer kezdeményezése Authorization : Validates that the security principal making a request is permitted to make that request on the target resource Az Azure Data Explorer-fürtre, -adatbázisra vagy -táblára irányuló lekérdezésnek vagy vezérlési parancsnak sikeresen át kell esnie a hitelesítésen és az engedélyezésen.

A query or a control command on an Token explorer Data Explorer cluster, database, or table, must pass both authentication and authorization checks.

It can authenticate security token explorer or federate with other identity providers.

  1. A Kusto hozzáférés-vezérlésének áttekintése – Azure Data Explorer | Microsoft Docs
  2. Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével?
  3. A simon opciókban teljes kurzus szakembereknek
  4. Они дошли почти до самого озера, прежде чем догнали троих сенаторов.
  5. Вечность -- срок долгий.
  6. Некогда эта часть Лиса была заселена, - сказал .

Többféle hitelesítési forgatókönyvet is támogat. It supports a number of authentication scenarios.

hol lehet gyorsan pénzt keresni 50

Felhasználóhitelesítés interaktív bejelentkezés : Az emberi résztvevők hitelesítésére szolgál. User authentication interactive sign-in : Used to authenticate human principals.

XSS filter breaks submission of token for ADAL authentication in Internet Explorer 11

Alkalmazáshitelesítés nem interaktív bejelentkezés : Olyan szolgáltatások és alkalmazások hitelesítésére szolgál, amelyeknek emberi felhasználó jelenléte nélkül kell futniuk és hitelesíteniük. Application authentication non-interactive sign-in : Used to authenticate services and applications that have to run and authenticate with no human user present.

rövid távú lehetőség az

FelhasználóhitelesítésUser authentication A felhasználó hitelesítése akkor történik meg, amikor a felhasználó elküldi a hitelesítő adatokat a következő helyre:User authentication is done when the user presents credentials to: Azure ADAzure AD Azure AD-vel együttműködő identitásszolgáltatóan identity provider that works with Azure AD Ha sikeres, a felhasználó egy biztonsági jogkivonatot kap, amely bemutatható az Azure Data Explorer szolgáltatásnak.

If successful, the user receives a security token that can be presented to the Azure Data Explorer service. Az Azure Data Explorer szolgáltatás nem vizsgálja, token explorer a biztonsági jogkivonat beszerzése hogyan történt. The Azure Data Explorer service doesn't care how the security token was obtained.

Address: 0x1a6239677bad62656ade627eb800ba7cb3dedfb0

Csak azt ellenőrzi, hogy a jogkivonat érvényes-e, és milyen token explorer helyezett el benne az Azure AD vagy az összevont identitásszolgáltató. It cares about whether the token is valid and what information is put there by Azure AD or the federated IdP.

Az ügyféloldalon az Azure Data Explorer támogatja az interaktív hitelesítést, amelyben a Microsoft Authentication Library vagy egy hasonló kód kéri a felhasználót a hitelesítő adatok megadására.

pulykák bináris opciók

On the client side, Azure Data Explorer supports interactive authentication, where the Microsoft Authentication Library or similar code, requests the token explorer to enter credentials.

Támogatja továbbá a jogkivonat-alapú hitelesítést is, amelyben az Azure Data Explorert használó alkalmazás érvényes felhasználói jogkivonatot szerez be. It also supports token-based authentication, where the application using Azure Data Explorer obtains a valid user token.

Az Azure Data Explorert használó alkalmazás egy másik szolgáltatásnak is beszerezhet érvényes felhasználói jogkivonatot. The application that uses Azure Data Explorer can also obtain a valid user token for another service. A felhasználói jogkivonat csak akkor szerezhető be, ha az adott erőforrás és az Azure Data Explorer között megbízhatósági kapcsolat áll fenn.

The user token is obtainable only if a trust relationship token explorer that resource and Azure Data Explorer exists. A Kusto-ügyfélkódtárak használatával, valamint az Azure Data Explorerben az Azure AD-vel történő hitelesítéssel kapcsolatos további információért tekintse meg a Kusto kapcsolati sztringjeivel foglalkozó cikket. For more information, see Kusto connection strings for details on how token explorer use the Kusto client libraries and authenticate by using Azure AD to Azure Data Explorer.

AlkalmazáshitelesítésApplication authentication Használja az Azure AD alkalmazáshitelesítési folyamatát, ha a kérések nem nincsenek egy adott token explorer társítva, vagy nem érhető el felhasználó a hitelesítő adatok megadásához. Use the Azure AD application authentication flow when requests aren't associated with a specific user or there's no user available to enter credentials.

Address: 0x4c58bce068567f7d0025527b8ce59d032ca96b73

A folyamatban az alkalmazás az Azure AD-ben vagy az összevont identitásszolgáltatóban a titkos kódok megadásával végez hitelesítést. In the flow, the application authenticates to Azure AD or the federated IdP by presenting some secret information. A különféle Azure Data Explorer-ügyfelek az alábbi forgatókönyveket támogatják.

hogyan lehet valódi módon pénzt keresni

The following scenarios are supported by the various Azure Data Explorer clients. Alkalmazáshitelesítés helyileg telepített X.

Megjegyzés Az azonosító és a kulcs a pénzt keresni a fő munkája mellett és a jelszó megfelelőjeThe ID and key are the equivalent of a username and password Alkalmazáshitelesítés korábban beszerzett, érvényes, az Azure Data Explorernek kiadott Azure AD-jogkivonattal.

Alkalmazáshitelesítés korábban beszerzett, érvényes, valamely más erőforrásnak kiadott Azure AD-jogkivonattal.

Application authentication using a previously obtained valid Azure AD token, issued to some other resource.

Lehet, hogy érdekel