Opciók töréspont,

A megadott két töréspont közötti szakaszokat törli és visszatér a Töréspont szerkesztéséhez.

Pont lebegő menü a mobil verzióban Pont megadása: megnyitja a Pont hozzáadás panelt. Multipont indítás: A funkcióra kattintva elindíthatjuk a multipont eszközt ha a választott vektoros réteg formátum támogatja ezt az opciót. A Szerkesztés lebegő menü szintén használható ennek a funkciónak az indítására. Pont létrehozására csak akkor van lehetőség, ha a pont réteg szerkesztett állapotban van a Rétegek panelen.

Megszakítás A Megtör módot befejezi, és visszatér a Töréspont szerkesztő funkcióhoz. Rajzlapot beilleszt Új töréspontot illeszt be a vonalláncra a megjelölt töréspont után. Áthelyez A megjelölt töréspontot helyezi át.

opciók töréspont

Regen Az opció újragenerálja a vonalláncot. Egyenesít Menti a megjelölt töréspont helyét, amíg az X jelet bármely más törésponthoz mozgatja. Ha el szeretne távolítani egy két egyenes szakaszt összekötő ívszakaszt egy vonalláncból, majd az egyenes szakaszokat találkozásig meghosszabbítani, használja a LEKEREKÍT parancsot 0 lekerekítési sugárral. Következő Az X jelet a következő csomóponthoz helyezi.

  • Az attribútumok és tulajdonságaik > A Rekord párbeszédablak > Menü > Geometria párbeszédablak
  • Nyomtatási kép párbeszédablak A "Nézet" menüben "A szerkesztés lépései" menüpontot választva érhetjük el az interaktív felületet.
  • A megadott két töréspont közötti szakaszokat törli és visszatér a Töréspont szerkesztéséhez.

Előző Az X jelet az előző csomóponthoz helyezi. Rajta Törli a megadott két töréspont közötti szakaszokat egyetlen egyenes vonallal helyettesítve őket, majd visszatér a Töréspont szerkesztése funkcióhoz. Ha a rajta opció kiadásakor csak egy töréspont van kijelölve és az X jelet nem mozgatja, akkor a megjelölt töréspontot követő szakaszt kisimítja a program, ha az egy ív volt.

Megszakítás Az Egyenesít módot befejezi, és visszatér a Töréspont szerkesztéséhez. Érintő Érintő irányt csatol a megjelölt törésponthoz későbbi ívillesztés céljából. Szélesség A megjelölt töréspontot közvetlenül opciók töréspont vonalszakasz kezdő- és végvastagságát módosítja.

Mit Jelent Opciót Venni?

Az új vastagság megjelenítéséhez a vonalláncot újra kell generálni. Megszakítás Kilép a Töréspont módosításából. Illeszt Egy ív-illesztett vonalláncot, azaz töréspontpárokat összekapcsoló ívpárokból álló sima görbét hoz létre.

opciók töréspont

A görbe áthalad a vonallánc összes töréspontján és a megadott érintő irányokat használja. Spline Kontrollpontként, vagy keretként a kiválasztott vonallánc pontjait használva egy B-spline-t közelítő görbét hoz létre.

Követelmény

Ez a görbe, amelynek elnevezése opciók töréspont vonallánc, áthalad az első és az utolsó kontrollponton, hacsak az eredeti vonallánc nem volt bezárva. A görbe a többi pont felé is közelít, de nem feltétlenül halad át azokon. Minél több kontrollpontot határoz meg a keret egy bizonyos részén, annál nagyobb mértékben húzzák a görbét. Másodfokú és harmadfokú spline-illesztett vonalláncok hozhatók létre.

A spline-illesztett vonalláncok sokban különböznek az Illeszt opcióval készített görbéktől. Az Illeszt opciók töréspont az összes kontrollponton áthaladó ívpárt szerkeszti.

Összefoglalás

Ha az eredeti vonallánc tartalmazott íves szakaszokat, azokat a szoftver kisimítja a spline keretének megformálásakor. Ha opciók töréspont keretnek van vastagsága, az eredményként kapott spline fokozatosan csökken az első töréspont vastagságáról az utolsó vastagságára.

opciók töréspont

A közbenső vastagsági információkat a program nem veszi figyelembe. A kontroll töréspontok érintőspecifikációi nincsenek hatással a spline-illesztésre.

Kódolás — Hibakeresés a Code::Blocks környezetben 1. Lépésenkénti végrehajtás A lépésenkénti végrehajtás segítségével programunknak mindig egyetlen sorát tudjuk végrehajtani. Fontos, hogy ilyenkor egy egységnek nem egy utasítás, hanem egy sor számít. Ha tehát egy sorba több utasítást írunk, ezeket mind egy lépésben fogja a gép végrehajtani. Példa Ennek például fontos szerepe lehet egy ciklus végrehajtásakor.

Spline görbe vonallánchoz illesztésekor a spline-görbe kerete nem vész el, tehát későbbi újraegyenesítéssel visszaállítható. Az opció illesztett görbékre opciók töréspont spline-görbékre egyaránt használható.

Apple Store

A legtöbb szerkesztő parancs egyformán viselkedik spline-illesztett vonalláncok és illesztett görbék esetén. Az ELÉR opciók töréspont úgy módosítja a keretet, hogy új töréspontot ad hozzá ott, ahol a kezdő- vagy a végvonal metszi a határgeometriát. A PÁRH parancs egy vonalláncot hoz létre, csak az illeszkedő spline-görbével, amely az illeszkedő görbéknek megfelelően viselkedik. A VLEDIT parancs Egybefűz funkciója kisimítja a splinet, és törli a spline információt az eredeti és bármilyen további hozzáadott vonalláncból.

Ha az Egybefűz művelet befejeződött, új spline illeszthető az eredményként kapott vonallánchoz. A VLEDIT parancs Töréspont szerkesztése opciójának az alábbi hatása van: A Következő és Előző opciók az X jelet áthelyezik a keret valamely pontjára, függetlenül attól, hogy a keret látható-e vagy sem.

A Törés opciók töréspont eltávolítja a spline-görbét. A Beilleszt, Mozgat, Egyenesít és Szélesség opciók egyszerű kereset az interneten anélkül újraillesztik a spline-görbét.

A szerkesztés lépései – GeoGebra Manual

Az Érintő opció nincs hatással a spline-görbékre. A tárgyraszter csak a spline-görbét magát látja, a keretet nem. Ha a keret kontrollpontokhoz szeretne illeszteni, akkor használja először a VLEDIT parancsot a vonallánc keret visszaállításához.

Az alapérték 8. Nagyobb értéknél több vonalszakaszt rajzol a szoftver, és az ideális spline közelítése pontosabb lesz. Az így generált spline több helyet foglal el a rajzfájlban, és több időbe telik bitcoin árfolyam dollárhoz létrehozása is. Az illesztett opciók töréspont íveket használnak közelítő szakaszokként.

opciók töréspont

Az ívek használata egyenletesebb generált görbét eredményez, ha kevés szakasz van megadva, viszont a görbe létrehozása több időbe telhet. A változtatás előtt nem szükséges a görbét kisimítani. Kisimít Eltávolítja az illesztési és spline-görbék által hozzáadott extra töréspontokat és kisimítja a vonallánc összes szakaszát.

Megtartja a kontrollpontokhoz opciók töréspont érintőirány-információkat a jövőbeni görbeillesztésekhez. VTgen A vonallánc fogóin áthaladó folyamatos opciók töréspont vonaltípust hoz létre.

Kikapcsolt állásban az opció a vonaltípust minden töréspontnál egy-egy rövid vonallal kezdve és befejezve rajzolja meg.

2D vonallánc kiválasztása (VLEDIT)

A Vonaltípus-generálás nem alkalmazható elvékonyodó vonalszakaszokból álló vonalláncokra. Visszafelé Megfordítja a vonallánc csúcspontjainak sorrendjét.

opciók töréspont

Ezzel a lehetőséggel megfordítható a beágyazott szöveget tartalmazó vonaltípust használó objektumok iránya. Attól függően például, hogy milyen irányban hozott létre egy vonalláncot, a vonaltípusban lévő szöveg fejre állítva jelenhet meg.

opciók töréspont

Kapcsolódó hivatkozások.

Lehet, hogy érdekel