Lehetőségek példákkal az erődökön

lehetőségek példákkal az erődökön

Története a kezdetektől a provincia feladásáig[ szerkesztés ] A rómaiak előtti lakosság[ szerkesztés ] A területen eredetileg illír törzsek, pannonok és azalok éltek, majd az i. A kelták uralmának Burebista, dák király vetett véget: a dákok az i. Ettől kezdve a Dunántúl területe dák befolyás alatt állt.

lehetőségek példákkal az erődökön

Burebista halála után i. A római szerzők barbárnak, civilizálatlannak írják le a vidéket.

lehetőségek példákkal az erődökön

Pannonia pontos földrajzi képét illetően is rengeteget tévedtek, a területet övező érdektelenség miatt. Csak az i. Pannonia ugyanis szárazföldi hidat képzett a Balkán és Itália között, illetve itt húzódott az ókor egyik fontos kereskedelmi útvonala, a borostyánút.

A Pál utcai fiúk (Fábri Zoltán, 1968, részlet)

Pannonia tartomány meghódítása több részletben történt, i. Először, i. Augustus uralkodása alatt, i. Az a dák sereg, amely az innenső partra átkelt, az én legfőbb vezérletem alatt teljes vereséget szenvedett, majd az én seregem kelt át a Danuvius túlsó partjára, és a dák törzseket a római nép fennhatóságának vállalására kényszerítette.

Ezt követően, i.

lehetőségek példákkal az erődökön

A területen jelentős római hadsereg állomásozott a germán törzsek újkeletű fenyegetése miatt, akik ekkoriban költöztek Maroboduus vezetésével a markomannok és kvádok Boihaemum-ba, a Duna-vidékre, a mai Nyugat-Szlovákia területére. A rómaiak első hadjáratukat i. Ám Augustus germaniai ambícióit a teutoburgi vereség derékba törte, így a római légiók visszahúzódtak a pannon területre.

A Dunántúl keleti részét 46 - 49 között szerezték lehetőségek példákkal az erődökön a rómaiak, Claudius uralma alatt. A megnövelt területű provincia nevét Illyricum Inferior helyett ekkor hivatalosan is Pannoniára változtatták.

Pannonia külső tartomány volt, ezért császári helytartó legati augusti propraetor irányítása alatt állt. Fővárosa Carnuntum ma Bad Deutsch-Altenburg volt. Pannonia területén három légiónyi helyőrség állomásozott.

Ez a tény, illetve az Itáliához való közelsége igen fontos szerepet rótt a provinciára. Először a 68 - 69 -es polgárháború idején mutatkozott császárállító tényezőnek a provincia helyőrsége, ugyanis ők segítették hatalomra a Flavius-dinasztia első uralkodóját, Vespasianust. Domitianus császárságának idején fejeződött be a pannoniai védelmi vonal, a limes építése - válaszul a sorozatos germán betörésekre.

A limes a tartomány északi és keleti határán, a Duna vonalában húzódott.

ÚJ MÓDSZEREK ÉS LEHETŐSÉGEK A TÖRÖKKORI HADTÖRTÉNETI TOPOGRÁFIA KUTATÁSÁBAN

A provincia irányítói nem törekedtek gyors romanizációra. A katonai telepektől és hadi utaktól távolabb eső helyeken a rómaiak jelenléte a 2. Sokáig megmaradt a régi törzsi szervezet. A Duna vonalát őrző légiók és útbiztosító alakulatok állományát javarészt szintén a helybeli lakosság szolgáltatta. Pannonia területén több fontos kereskedelmi és hadi út húzódott, ezek közül a legismertebb a Földközi-tenger medencéjét a Balti-tengerrel összekötő borostyánút A kettéosztott Pannonia — első virágkor[ szerkesztés ] Traianus határmódosítása Kr.

Traianus császár idején, -ban a tartományt kétfelé osztották. A két terület határvonala Nagy Károly korában a Rába Narrabo folyó volt. Traianus császár innen vezette a daciai hadjáratot is Decebal ellen, jelentős sikerrel. Dacia meghódítása után szarmaták betelepültek a jazigok mellé a Duna-Tisza közére. Hadrianus és Antoninus Pius császárok uralma alatt, a 2.

lehetőségek példákkal az erődökön

Gazdasági, demográfiai és infrastrukturális fejlődés jellemzi a korszakot. A katonaság fokozott jelenléte elősegítette a romanizálódás folyamatát, elterjedt a római államvallás, a római császárkultusz, a latin nyelv és írás, a latin szokások.

Több villa, municipium és colonia létesült a korszakban. A terület a birodalom védőbástyájának szerepét látta el, különösebb gazdasági és kulturális jelentősége nem volt.

A két provincia lakosságának nagy része katonáskodással foglalkozott. Volt időszak, amikor 4 légió is állomásozott a területen. A germán-szarmata támadások kora[ szerkesztés ] Bővebben: markomann háborúk A 2.

Прикажи ему поднять корабль - да помедленней, - сказал он настойчивым голосом. Элвин повторил команду.

A birodalom keleti határán is nőtt a pártus fenyegetés, és -ben háború robbant ki: a Pártus Birodalom elfoglalta Armeniát és Syriát — kereskedelmi jelentőségük miatt. Marcus Aureliusnak ra sikerült legyőznie a pártusokatám ehhez több tartományból, így például Pannoniából is ki kellett vonnia több cohorsot. A pillanatnyilag védtelenné váló pannoniai területeket -ban elözönlötték a germán törzsek.

A megtagadás után e germán törzsek átkeltek a Dunán és erőszakos földfoglalásokba kezdtek, illetve elfoglalták Brigetio légiótáborát, felgyújtották Aquincumot és feldúlták a Duna-vidék településeit. Elözönlötték a két Pannoniát, az Alpok vidékét és -ben már Aquileiát fenyegették. A római ellentámadás -ben indult, Marcus Aurelius császár személyesen vezette a hadjáratot. A markomannokhoz és kvádokhoz időközben csatlakoztak a longobárdok és vandálok is, lehetőségek példákkal az erődökön a szarmaták elözönlötték Dacia területét.

A rómaiak komoly békefeltételeket szabtak: a legyőzött törzsek kötelesek voltak kiüríteni a Duna bal parti sávját, itt római erődök lehetőségek példákkal az erődökön. A hadifoglyokból colonusok lettek, s feltöltötték velük a markomann háborúkban és a - 69 -es pestisjárványban megcsappant pannoniai lakosságot.

A háború komoly pusztítást végzett a tartományokban, ám azok a háború után fokozatosan újjáéledtek. Commodus lehetőségek példákkal az erődökön másfél évtizedes uralma alatt javítómunkálatok, kisebb építkezések, katonai építkezések történtek, s — hála a betelepített hadifoglyoknak — demográfiai növekedés is történt.

Septimius Severus a pannoniai légióknak köszönhette uralmát Carnuntum romjai ma Petronell, Ausztria Commodus meggyilkolása Pertinax halála után négy császárt választottak: a praetorianusok Didius Iulianusta pannoniai légiók Septimius Severusta britanniaiak Clodius Albinusta syriai légiók pedig Pescennius Nigert. Severus, aki legközelebb tartózkodott Rómához, Pertinax bosszúállójaként elsőként vonult be csapataival a fővárosba, s leszámolt a császár gyilkosaival, köztük Lehetőségek példákkal az erődökön Iulianusszal is.

Severus ezután megegyezett Clodius Albinusszal, s minden erejével Pescennius Niger ellen fordult, akit -ben Issosnál sikeresen legyőzött. A Severus-kor alatt Lehetőségek példákkal az erődökön és a pannoniai légiók kiemelt figyelemben részesültek, mivel ők segítették hatalomra Septimius Severust.

Komoly építkezések kezdődtek a provincia területén, több település lehetőségek példákkal az erődökön rangot kapott és Aquincum colonia lett. Ekkoriban jelentős gazdasági prosperitás tapasztalható, keleti kereskedők szír, zsidó betelepüléséről is tudunk. Ez volt Pannonia második virágkora. Caracalla idején határmódosítás történt: -ban Brigetiót és területét a légiótáborral együtt Pannonia Inferiorhoz csatolták, így mindkét pannoniai tartományban két légió állomásozott. Caracalla idején kisebb határvillongások is zajlottak a trák getae törzsekkel.

Katonacsászárok kora[ szerkesztés ] Mivel a lakosság militarizálódott, a pannoniaiak különösen nagy súlyt képviseltek a - közötti véres fél évszázad, a katonacsászárok korának trónviszályaiban. Az itteni légiók Septimius Severus után is többször emeltek trónra vagy buktattak meg császárokat. Ez a korszak volt a birodalom történetének egyik legmélyebb pontja: belpolitikai és gazdasági válság volt, illetve barbár betörések gyengítették a határokat - többek között a pannoniai határokat is.

A dominatus kora[ szerkesztés ] A négy részre osztott Pannonia -ben Diocletianus császár került hatalomra, és kiépítette a dominatus rendszerét, amely jelentős változásokat hozott a birodalom életében. Társcsászárokat tetrarcha nevezett ki, ármaximalizáló rendeletet adott ki, újraszervezte a hadsereget, a közigazgatást és a limest. A provinciák száma a lehetőségek példákkal az erődökön korában megnégyszereződött: egy-egy provinciát többfelé osztottak, kisebb közigazgatási egységekre.

A birodalom egyik tetrarchájának székhelye is Sirmium városa lett. Diocletianus ahol jó pénzt keresnek kivonta a mai Szlovénia területét Pannonia provinciából, és azt Noricumhoz csatolta. Diocletianus reformjai, valamint az egyre erősödő barbár betörések miatt csökkent a pannoniai légiók politikai súlya.

Pannonia (provincia)

Valentinianus - megerősítette a határvédelmet, még az ellenséges területekre is építtetett erődöket. Ez az úgynevezett nagy szarmata sáncrendszermely egy palánk-sáncrendszer volt és a Dunakanyartól a Bánátig húzódott. A provincia pusztulása[ szerkesztés ] Aquincum romterülete, Budapest körül a hunok átlépték a Volgátleigázták az alánokat illetve az osztrogótokatami a 4.

A gótokat csak Nagy Theodosius császárnak sikerült kiűznie a Balkánról, hosszú küzdelmek árán.

lehetőségek példákkal az erődökön

Theodosius uralma alatt Pannoniában viszonylagos békés időszak volt. A megosztottságot kihasználva a gótok ismét hadjáratot indítottak Alarik vezetésével, amelyhez csatlakoztak a pannoniai területekre a es években betelepült hun-gót-alán barbárok is. Alaric hadjárata során elfoglalta Pannonia Saviát, és a pannoniai térség az 5. A romanizált lakosság jelentős része elmenekült. A korábbi pannoniai provinciák teljesen elvesztek, és az 5.

Pannonia római kori történelmének időrendi áttekintése [3] [ szerkesztés ] I. A római hadsereg egységes kiképzése, egységes felszerelése, egységes hadrendje és felépítése miatt professzionális hadsereg volt.

A hadvezérhez kötődő, egységes fegyverzetű, modern hadsereg Augustus idejére fejlődik ki teljesen. A római hadsereg alapegysége a legio volt. Egy legio kb. Kiképzési és hadászati alapegységet a 10 contiburniumból, vagyis 10x8 legionarius -ból álló centuria jelentett, melyet a centurio vezetett. A centuriók feladata volt a lehetőségek példákkal az erődökön fenntartása és az egységek gyakorlatoztatása. A centuriók a legatusok szárnysegédjeitől, a tribunusoktól kapták a parancsokat.

Minden legióhoz tartozott lovas egység is. Egy időben általában 30 legio volt fegyverben. A legiók mellett segédcsapatok, auxiliumok is harcoltak, ezek általában helyben toborzott parittyásíjászdárdáskönnyűgyalogos egységek voltak, és nagyjából főt számláltak.

A Római Birodalom határait történelme során lehetőségek példákkal az erődökön barbár betörések fenyegették.

A birodalom határait igyekeztek természetes határokig például DunaRajnaSzahara kitolni, ám ahol ez nem volt lehetséges, mint például Britanniábanott határmenti védvonalat, limest kellett kiépíteni. A limes [5] egy út véd- szakasz, erőd- fal- őrtorony- és táborrendszer, mely fából, kőből épült. Ez utóbbiból inkább a 2. A hadsereg megjelenése párhuzamos volt a terület meghódításával, tehát Pannoniában az i. Lehetőségek példákkal az erődökön militarizálása a Borostyánkő út mentén valósult meg.

Kezdetben - amint a katonai feladatok a helyi hatalom megszilárdításról a területvédelemre módosultak - Emonától Salla, majd Bitcoin okok miatt közvetítésével a limeshez, illetve Petuvimból Aquincum irányában haladt. A hadsereg régészeti emlékei közé tartoznak lehetőségek példákkal az erődökön katonai diplomák, kőfeliratok titulibélyeges téglák katonai építkezéseknél illetve a militariák a hadsereg egyéb tárgyi emlékei és az armák a hadsereg fegyverei.

A katonai diplomákat akkor kapták meg a katonák, amikor leszereltek a legiósok 20, az auxiliárisok 25 év múltán és családjukkal együtt latin jogot nyertek ezáltal. A katonai diplomák két rézlapból állnak, melyen latin nyelvű, formára írott szövegek vannak. A diploma szövegéből bizonyos adatok alapján például consulok neve, a kibocsátó császár, de konkrét dátum is előfordul meghatározható a kibocsátás ideje.

A katonai diplomák — lévén leszereléskor kapták — zöme civil kontextusból kerül elő. A kőfeliratok többnyire csak igen töredékesen maradtak fenn, de mivel ezek is formaszövegeket tartalmaztak, így lehetőségek példákkal az erődökön hiányzó részek rekonstruálhatóak.

Korábban már írtam, hogy a kutatás látott már bennük refugiumokat, központi mozgó egységek támaszpontjait, valamint a határ menti erődök logisztikai háttérbázisait. Az én feltevésem szerint ezeknek az objektumoknak a közös jellemzői lehetővé tették, hogy akár egyszerre is ellássák mindezen feladatokat. Nagy kiterjedésük, a bennük található sok raktárépület, a belső területek nagyarányú beépítetlensége, vízhez közeli elhelyezkedésük, ipari tevékenységre utaló jelek ugyanis egyaránt alkalmassá teszi őket nagyszámú akár több tízezer civil vagy katona befogadására és jelentős készletek elraktározására, akár élő állatokból is. Ezen erődök ugyanis kivétel nélkül hatalmas, minden bizonnyal több emeletes raktárkomplexumokkal rendelkeztek. Jellemzője még ezeknek az erődöknek, hogy eldugott helyeken, völgyekben építették őket, nem uralják a környezetüket, ami refugium jellegüket látszik alátámasztani.

Fontos régészeti források az erődök, táborok maguk is. Pannonia magyarországi területén két legiótábor Aquincum és Brigetio és több auxiliaris tábor maradványa található.

Ez utóbbiak nagy része még feltáratlan. Kora római auxiliáris tábor például a matricaiaz ulcisia castrai és a quadratai auxiliaris erőd.

lehetőségek példákkal az erődökön

A katonai jellegű épületek között nincs teljesen feltárt létesítmény legjobban feltárt ilyen jellegű létesítmény az intercisai auxiliáris erőda hiányokat hipotetikus kiegészítésekkel pótolják, ám a légirégészet módszereivel egyre lehetőségek példákkal az erődökön képet kapunk a pannoniai limesről, a római határvédelemről Pannoniában.

Az erődítések kezdetben palánkból, fából épültek, ám a második század közepére-végére befejeződött kőbe építésük, ezzel mintegy jelezve a birodalom végső, kijelölt határát. A táborok, erődök felépítése általában a következő volt: a tábor középpontja a gramma, a bal oldali kapu a porta principalis dextra, a jobb oldali lehetőségek példákkal az erődökön porta principalis sinistra.

A két kaput a via principalis kötötte össze. A porta praetoria felső kapu volt, ehhez vezetett a via praetoria, s végül az alsó kapu volt a porta decumana, melyhez a via decumana vezetett. Az erőd falán kapu- oldal- illetve saroktornyok voltak, a falakon kívül sáncárok húzodott, melyet fossának neveztek. A limest nem csupán erődök és sáncok, hanem — ha a terep lehetővé tette — őrtornyok burgusok is alkották, melyek felépítésük alapján más-más korokhoz kötődnek.

Az őrtornyok nagymértékben elpusztultak az idők során, így feltárásuk igen nehézkes, különösen, ha fából épültek. Az őrtornyok elterjedése az I. A kora római burgusok általában fából épültek, árok vette őket körül és négyzet alakúak voltak, s minden esetben a határ mentén, stratégiailag fontos pontokon álltak.

Pannonia egyik legfigyelemreméltóbb burgusemléke a nógrádverőcei őrtorony.

A környezeti háttér talán minden másnál nagyobb mértékben meghatározza a hadseregek mozgását, ezáltal a hadműveleti terület kiterjedését is. Feltehető, hogy számos, eddig megmagyarázhatatlannak tűnő taktikai, vagy stratégiai lépés, esetleg ballépés más megvilágítást nyer a környezeti háttér ismeretében. A kérdéskör lényegére egy egyszerű példával kívánunk rámutatni. Jól ismert a Perjés Géza által képviselt akciórádiusz-elmélet.

Az ún. Diocletianus reformjai után a hadsereg felépítése gyökeresen megváltozott. A nevük is megváltozott, nem legiók, hanem comitaték alkották a sereget, katonáik a lehetőségek példákkal az erődökön voltak. A hadsereg főként lovasokból állt, de még mindig jelentős volt a gyalogság is, és az auxiliáris csapatok is megmaradtak.

A lovasok sorozott katonák vagy szövetséges barbár foederati zsoldosok voltak. A határvédelmet a limitatensesek látták el, ám ha kellett, a comitatensesek azonnal oda tudtak vonulni, ahol szükség volt rájuk. Később a limitaték beleolvadtak a comitatékba zsoldproblémák miatt. Az elit lovas egységek neve catafratarii volt, melyet a szarmata lovas egységekről másoltak. Ezen lovasok fegyvere egy közel 4 méteres lándzsa volt, a ló egész testét lánc- vagy lemezvért borította, csakúgy, mint a lovast.

A késő római korban az erődépítés is módosításokat szenved, új erődtípusok jelennek meg, megváltozik a táborok alaprajza.

  1. Római Birodalom - Belsőerődök
  2. Videó tanfolyamok a bináris opciókról
  3. Он думал о бессчетных миллионах лет, в течение которых движение постепенно уменьшалось, и огни на огромной карте угасали один за другим - пока не осталось ничего, кроме этой единственной линии.
  4. Hogyan lehet pénzt keresni internetes befektetésekre

Új, ámde kisebb erődök épülnek, csekélyebb védelmi képességgel például Lehetőségek példákkal az erődökön -Gizellatelep.

Lehet, hogy érdekel