Jövedelemmel rendelkező internetes oldal, Kompkonzult Kft. Adótanácsadás, kreditpontos képzés, OKJ képzés, tanfolyamszervezés

jövedelemmel rendelkező internetes oldal

Papíralapon postai úton vagy jövedelemmel rendelkező internetes oldal borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be: a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve, az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon, a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

jövedelemmel rendelkező internetes oldal

Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikus úton is tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.

jövedelemmel rendelkező internetes oldal

Lehet, hogy érdekel