Bevétel blokkban

bevétel blokkban

Számbavételi minőség 1. Számbavételi számítások A számbavételi határminőség — cutoff grade — a bányagazdasági számítások, a bányatervezés egyik legfontosabb paramétere.

bevétel blokkban

Egyik definíciója szerint a számbavételi határminőség egy olyan bevétel blokkban, amely meghatározza az adott kőzetblokkal végzendő műveletsort Taylor, A bányászat során egy még in situ — kitermelés előtti — kőzetblokkra nézve el kell dönteni, hogy ezzel a blokkal a jövőben mit kívánunk tenni.

A lehetőségek a következők: Kitermelni és feldolgozni. Ez a blokk kitermelés után a dúsítóüzembe kerül, ahol a haszonanyagot a technológiai meddőtől elválasztva végül az értékesíthető terméket kapjuk. Kitermelni és tartalékolni.

bevétel blokkban

Ezt a blokkot szükséges kitermelni annak érdekében, hogy a következő blokkokhoz hozzáférjünk, de egyelőre nem kerül a dúsítóüzembe, hanem deponáljuk. A deponálásnak több oka lehet.

  • Automatikus pénzkeresés
  • Rovat: Adó Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra.
  • Nagy tőke bináris opciók hogyan lehet kereskedni
  • A cégektől még kevesebbet a magánszemélyektől még többet vonnának el A lakosság cipeli a hátán az országot Fotó: Azénpénzem

Egyik ok, hogy jelenleg a feldolgozása éppen nem szükséges, de a belátható jövőben ez változni fog, ezért ideiglenesen deponáljuk. A másik ok, hogy a dúsítási technológiát egy átlagminőségre érdemes tervezni, az átlagminőséget pedig különböző haszonanyag-tartalmú egységek keverésével lehet előálllítani.

Verte Író blokk

Ennek érdekében a nagyon jó minőségű nyersanyagot időnként deponálni kell. Kitermelni meddőként. Ezt bevétel blokkban blokkot szükséges kitermelni annak érdekében, hogy a következő, jó minőségű blokkokhoz hozzáférjünk, de haszonanyag-tartalma alacsony, vagy más paraméterei pl.

bevétel blokkban

bevétel blokkban Ez a blokk a bányászati technológiától függően vagy külső meddőhányóra kerül, vagy a bányán belül kerül áthelyezésre. Nem kitermelni. A blokk haszonanyag-tartalma, vagy más paraméterei miatt feldolgozása nem gazdaságos és helyzete nem akadályozza más, kitermelésre érdemes blok kitermelését, így a tervezett bánya körvonalonkívül kerül.

Haszonanyag-tartalom A felsorolásból látható, bevétel blokkban a bányászat során többféle számbavételi határminőséget szükséges meghatározni. A legegyszerűbb ezek közül — ha a kitermelési és a feldolgozási technológia ezt engedi — az a haszonanyag-tartalom, ami alapján eldönthető, hogy a következő blokk meddőhányóra, vagy a dúsítóüzembe kerül-e.

Ez első látásra egyszerűnek tünik, de ha jobban megvizsgáljuk, hamar kiderül, hogy bevétel blokkban kérdés igen bonyolult. A számbavételi határminőség megállapításához a következőket kell figyelembe venni: Egy blokk haszonanyag-tartalmát a kutatási adatok alapján becsüljük, aminek bizonyos mértékű hibája lesz.

A számbavételi határminőség a megvalósíthatósági tanulmány egyik fontos paramétere, melyet a kutatási adatok alapján határoznak meg.

Új zene péntek: október 16, 2020

A földtani kutatás során csak korlátozott számú mintából kapunk képet a nyersanyagtest tulajdonságairól részletesebben lásd a Bevétel blokkban tananyagot.

A valódi haszonanyag-tartalom csak a kitermelés során lesz ismert. Ha ismerjük mindegyik blokk becsült haszonanyag-tartalmát, ez még közvetlenül nem használható fel annak eldöntésére, hogy ez a blokk meddő, vagy nyersanyag lesz-e.

Kiadás, költség, bevétel, profit

Figyelembe kell venni azt is, hogy egy nyersanyag-blokk kitermelése érdekében valamennyi meddő-blokkot is meg kell mozdítani. A meddőkitermelés költségét a nyersanyag-blokkokból származó bevételből kell fedezni, ami szigorítja növeli a bevétel blokkban határminőséget. Ha a meddőkitermelés költségét is figyelembe vettük, bevétel blokkban a számbavételi minőséggel már meg lehet állapítani a bánya méretét, el lehet készíteni a művelési tervet.

A művelési terv alapján felépíthetjük a bánya élettartamára a diszkontált cash flow modellt, melyből megkapjuk, hogy az adott számbavételi határminőséggel tervezett bánya gazdaságosan megvalósítható-e, vagy sem.

Ha ez nem gazdaságos, akkor a bevétel blokkban finomítva egy bevétel blokkban számbavételi minőséggel kezdhetjük a tervezést előlről.

Számbavételi minőség

Egy-egy számbavételi határminőség számítás felér egy kisebb megvalósíthatósági tanulmánnyal. A bevétel blokkban előrehaladtával nő a rendelkezésre álló információ, ami alapján pontosíthatók a számbavételi határminőség értékek, a művelési tervek. A gyakorlatban különböző számbavételi határminőséggel készítik el a terveket, majd a pénzügyi modellből kapott nettó jelenérték és a számbavételi határminőség közötti függvénykapcsolatot vizsgálják.

A megoldást a nulla nettó jelenértékhez tartozó számbavételi határminőségnél kapjuk.

bevétel blokkban

Határminőség Hogy valamilyen értékből mégis ki lehessen indulni, ehhez először keressük meg az ún. A határminőség breakeven cut-off grade azon blokkok lehatárolása, melyek fedezik a teljes önköltségüket TCazaz a kitermelési Efeldolgozási Pértékesítési M költségeket. A határminőség kiszámításánál nem vesszük figyelembe, hogy ezen blokkok kitermeléséhez meddő-blokkokat is ki kell termelni.

Ezek kitermelési költségét a mélyebb, ércgazdag blokkokból származó bevételnek kell fedeznie.

Hamarosan vallanak a katás vállalkozók - Adó Online

Egy ilyen blokk akkor dolgozható fel és értékesíthető, ha a haszonanyag-tartalma legalább fedezi a feldolgozási P és az értékesítési M költségeket, egyébként meddőhányóra megy.

A bánya tervezéséhez használható számbavételi minőségnek a határminőségnél szigorúbbnak kell lennie.

bevétel blokkban

Ezt leginkább úgy érhetjük el, hogy a kitermelendő térfogatban csak a határminőségnél "valamivel" jobb minőségű nyersanyagot határolunk le, valamint az ezek kitermeléséhez feltétlenül szükséges meddő-blokkokat. Hogy mennyi az a "valamivel", erre három megközelítés lehetséges. Azon blokkok lehatárolása, ahol a nyersanyag-blokkok kitermeléséből származó bevétel fedezi a nyersanyag-blokkok teljes önköltségét kitermelési, feldolgozási, értékesítési költségeketvalamint a szükséges meddő-blokkok kitermelési költségét 9.

bevétel blokkban

Könnyű belátni, hogy ez még mindig nem valósítható meg gazdaságosan, mivel a kutatási és beruházási költségeket ezzel nem nyerjük vissza. Azon blokkok lehatárolása, ahol a nyersanyag-blokkok kitermeléséből származó bevétel fedezi a nyersanyag-blokkok teljes önköltségét, a szükséges meddő-blokkok kitermelési költségét és annyi nyereséget, ami a visszahozza a befektetett kutatási bevétel blokkban beruházási költségeket. Ha a bánya ezzel a geometriával megvalósul, akkor a folytatásban a következő héj 9.

Egy minimális nyereség elérése nélkül ez nem lesz vonzó befektetés a vállalkozó számára, és inkább egy mekkora profitja van a bináris opcióknak projektbe fog befektetni. Ahhoz, hogy a vállalkozó egy minimális profitot is elérhessen, még jobban szigorítani kell a számbavételi minőséget 9. Ez azt fejez ki, hogy a szükségesen megmozdított meddő mennyisége hányszorosa a kitermelt nyersanyag mennyiségének.

Kapcsolódó anyagok

Ha Bevétel blokkban csak a kitermelési Efeldolgozási Pértékesítési M költségeket tartalmazza, akkor a letakarítási arányt a 9. Ha TC magába foglalja a megtérülést is, akkor a B geometriájú fejtésre kapjuk.

Copyright ©  Mádai Ferenc,

Lehet, hogy érdekel