Befektető pénzügyi piacok,

A pénzügyi eszközök piaca (MiFID) és befektetési szolgáltatások

Pénzügyi piacok

Az irányelv célja a befektetési szolgáltatások és a szabályozott piacok Európai Uniós EU-s jogi szabályozásának megerősítése, és ezáltal két fő célkitűzés elérése: a befektetők védelme és a piac integritásának megőrzése az engedélyezett közvetítők tevékenységére vonatkozó harmonizált követelmények meghatározása révén; a pénzügyi piacok tisztességességének, átláthatóságának, hatékonyságának és integrációjának előmozdítása. FŐBB PONTOK Az engedélyezés feltételei és eljárásai Az irányelv kötelezi az uniós országokat a befektetési szolgáltatásokra és a befektetési tevékenységek gyakorlására vonatkozó szabályok harmonizációjára.

befektető pénzügyi piacok bináris opció nyit demo számla

E célból az uniós országoknak engedélyezési rendszert kell létrehozniuk, amelynek keretében a befektetési vállalkozások az Unió egész területén szabadon nyújthatják szolgáltatásaikat. E vállalkozásokról nyilvántartást kell készíteni, amelyet nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgozhat ki. Emellett segíti a Bizottságot az EU-n kívüli országokkal fenntartott kapcsolatok és azok piacainak értékelése során. Ez azt jelenti, hogy az irányelvnek lehetővé kell tennie a befektetési vállalkozások, bankok és tőzsdék számára, hogy a székhely szerinti uniós ország illetékes hatósága által kibocsátott engedély alapján a határokon túl is nyújthassák szolgáltatásaikat.

befektető pénzügyi piacok hogyan lehet hosszú távú opciókkal kereskedni

Mivel az engedélynyújtás feltételei valamennyi uniós országban megegyeznek, az engedély elősegíti a befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályok harmonizációját. Ebben az összefüggésben az irányelv a befektetési befektető pénzügyi piacok nyújtásával és a tőzsdék működésével kapcsolatos nemzeti szabályok közelítésére törekszik, amellyel végső célja az értékpapírokra vonatkozó egységes európai szabályozási keret létrehozása.

A hatékony és versenyképes piacok előmozdítása révén a befektetők, kibocsátók és más piaci szereplők érdekeit szolgálja. Harmonizálni kívánja a szándékolt részesedésszerzéssel vagy a befolyásoló részesedés elidegenítésével kapcsolatos bejelentés határértékeit, az értékelési eljárást, és az értékelési kritériumok listáját.

befektető pénzügyi piacok vestfakt internetes jövedelem

A szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban a részvényesek és a vezetőség felügyeleti értékelését az illetékes hatóságok részletes kritériumok alapján, összehangolt módon befektető pénzügyi piacok.

Az irányelv többek között előírja, hogy e hatóságok a következők alapján értékelik a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a szándékolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságát: a szándékolt részesedésszerzés eredményeképpen a biztosítóintézet üzleti tevékenységét irányító bármely személy jó hírneve és tapasztalata; a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatósága; léteznek-e ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek el vagy kísérelnek meg.

A befektetők védelme Az irányelv további célja a befektetők védelmének megerősítése a befektetési szolgáltatások ügyfeleknek történő nyújtásával kapcsolatos üzletmenet és az illetékes nemzeti hatóságoknak adott megbízásra és hatáskörökre vonatkozó minimumkövetelmények meghatározása, valamint az irányelv megsértése eseteinek kivizsgálását és a felelősségre vonást lehetővé tevő, valós idejű és hatékony együttműködési mechanizmusok kialakítása révén.

befektető pénzügyi piacok hol tudok opciót venni

A piac átláthatósága és integritása Az irányelv értelmében kötelező a piac integritásának fenntartása, az ügyletek bejelentése és nyilvántartás vezetése. Az EÉPH hozzáfér ezekhez az információkhoz. Az irányelv többek között a kereskedés előtti átláthatóságra vonatkozó kötelezettséget ír elő.

befektető pénzügyi piacok teljes tanfolyam opciós szakembereknek

Az árak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettség azonban a rendes piaci méretet, azaz a piacon végrehajtott megbízások átlagos nagyságát meghaladó ügyletekre korlátozódik.

Ilyen feltételek mellett az európai nagykereskedelmi közvetítőkre a kereskedés előtti átláthatóság követelménye nem vonatkozik, és az nem fenyegeti az árjegyzőként betöltött opciós ár szimuláció. Minden uniós ország köteles összeállítani a szabályozott piacok jegyzékét, és azt eljuttatja a többi uniós országnak, valamint az EÉPH-nak.

A Pénzügyi Piacok Fajtái

Többek között lehetőségük van a jegyzési ár módosítására és visszavonására. Az irányelv egyúttal a kisbefektetők számára is tisztességes piacot teremt.

Tiltja a pénzintézetek számára, hogy előbbiek között megkülönböztetést tegyenek például azáltal, hogy néhányuk számára a közzétettnél kedvezőbb árat kínálnak. Az illetékes hatóságok kijelölése Az uniós országok kötelesek kijelölni illetékes hatóságaikat, és a szükséges információkról tájékoztatják a Bizottságot, az EÉPH-t, valamint a többi uniós ország illetékes hatóságait.

befektető pénzügyi piacok bináris opciók siker kód áttekintése

Az illetékes hatóságok az uniós országok kapcsolattartó pontjaiként működnek. Az EÉPH naprakész jegyzéket vezet ezekről a hatóságokról. A hatóságoknak szorosan együtt kell működniük az EÉPH-val.

Az uniós országok és befektető pénzügyi piacok EÉPH együttműködési megállapodást köthet a következőkre vonatkozóan: a hitelintézetek felügyelete; a vállalkozásokat érintő felszámolás és csődeljárások; a befektetési vállalkozások beszámolóinak törvényben befektető pénzügyi piacok könyvvizsgálati eljárásai; a befektetési vállalkozások felszámolásában és csődeljárásában érintett szervezetek felügyelete; a biztosítóintézetek, hitelintézetek, befektetési vállalkozások és más pénzügyi intézmények beszámolóinak törvény által előírt könyvvizsgálatával megbízott személyek felügyelete.

További szabályok Az irányelv célja az értékpapírpiacok EU-s szabályozásának javítása.

3. Értékpapír piacok

Ennélfogva általános kötelezettségeket ír elő, amelyek betartását az uniós országok hatóságainak kell biztosítaniuk.

Ebben az összefüggésben a Bizottság az uniós országok piaci szereplőivel folytatott konzultációt követően és az EÉPH véleményére is figyelemmel végrehajtási intézkedéseket és jelentéseket készít, valamint felülvizsgálatot végez.

Az uniós országoknak Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Lehet, hogy érdekel