Az opciók árajánlata, Tartalomjegyzék

Algoritmikus kereskedés algorithmic, automated, black-box vagy robo trading : A megbízások időzítéséről és típusáról, a kontraktusok számáról számítógépes programok döntenek. Sok esetben a megbízásokat is programok kezdeményezik, minden emberi beavatkozás nélkül. Amerikai típusú opció American option : Opciós kontraktus, amely a lejárat az opciók árajánlata bármikor lehívható.

Arbitrázs arbitrage : Kockázatmentes haszonszerzés az alulértékelt áruféleségek, illetve kontraktusok azonnali felvásárlása és továbbadása vagy a túlértékelt áruféleségek, illetve kontraktusok azonnali eladása és visszavásárlása révén.

Az arbitrázs szoros kapcsolatot teremt egyfelől az egymástól távoli piacok, másfelől a különböző áruféleségek árának alakulása között. Árfolyam alatti out-of-the-money, OTM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek prémiuma kizárólag külső értéket képvisel. Árfolyam feletti in-the-money, ITM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek prémiuma külső és belső értéket egyaránt képvisel.

az opciók árajánlata

Árfolyamon lévő at-the-money, ATM opció: Olyan call vagy put opció, amelynek küszöbára az aktuális határidős árral pontosan egyezik. Átváltoztatható kötvény convertible bond : Kötvény, amely lehetőséget ad tulajdonosának arra, hogy azt, előre meghatározott időben, a kibocsátó hasonló névértékű részvényére váltsa.

Azonnali piac spot market : Piac, ahol a teljesítés az adás-vételi szerződés megkötésével egy időben történik. Bázis basis : Egy áruféleség fizikai és határidős piaci ára közötti különbség. A bázis az opciók árajánlata a helyi kereslet-kínálati viszonyokat, valamint a szállítási és tárolási költségek nagyságát. Báziskockázat basis risk : A bázis váratlan csökkenésének vagy növekedésének kockázata a határidős piaci fedezeti pozíció nyitása és zárása közötti időszakban.

Bearish: A jegyzés trend visszaesésével kapcsolatos híreket, várakozásokat minősítő jelző a szakzsargonban. Bear spread: Opciós stratégia, magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call put opciót vétele és alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call put opció eladása.

Belső érték intrinsic value : Call opciók esetében a határidős kontraktus jegyzésének és az opció küszöbárának különbözete; ha negatív, az az opciók árajánlata belső értéke 0.

Tőzsdeismeretek /Elméleti jegyzet/

Put opciók esetében az opció küszöbárának és a határidős kontraktus jegyzésének különbözete; ha negatív, az opció belső értéke 0. Belső volatilitás implied volatility : A volatilitás, amelyre az opció aktuális prémiumából következtetni lehet minden egyéb tényező küszöbár, lejárat, határidős kontraktus jegyzése és kamatláb ismeretében.

Bikák bulls : Legjobb napok bináris opciók kereskedésére piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének emelkedésére spekulálnak, ezért felvásárolják az adott kontraktust. Black-modell: Fischer Black által ban az opciók árajánlata egyenlőség az opciók elméleti értékének meghatározására.

Buborék vagy lufi bubble : A határidős kontraktus jegyzésének szisztematikus eltérése az adott áruféleség fundamentális értékét tükröző egyensúlyi árától. Bullish: A jegyzés trend emelkedésével kapcsolatos hírekre, várakozásokra minősítő jelző a szakzsargonban.

Bull spread: Opciós stratégia, alacsonyabb küszöbárú vagy közelebbi lejáratú call put opciót vétele és magasabb küszöbárú vagy későbbi lejáratú call put opció eladása.

az opciók árajánlata

Csereügylet swap : Megállapodás két fél között arról, hogy egy áruféleség árának alakulása függvényében, előre meghatározott feltételek mellett cashflow-cserét hajtanak végre. Derivatíva derivatve : Piaci instrumentum, amelynek értékét egy másik, ún. Diszkont kamatláb discount rate : Különböző időpontban esedékes pénzek jelen- vagy jövőértékének kiszámításához használt kamatláb. Eladási put opció: Olyan származtatott kontraktus, amely a kedvezményezettet az opció tárgyát képező határidős kontraktus küszöbáron történő eladására jogosítja.

Az opciók árajánlata short pozíció: 1 A határidős árupiacon minden olyan nyitott pozíció, amely a jegyzés visszaeséséből profitál. Elszámolóház clearing house : Intézmény, amelynek feladata a klíringtagok kereskedési számláinak vezetése, ügyleteinek elszámolása, a teljesítés biztosítékaként szolgáló pénzügyi letétek beszedése és előírásoknak megfelelő szinten tartása, az opciók árajánlata teljesítések szabályozása és a kereskedési adatok jelentése.

Szolgáltatásait egyaránt nyújtja a tőzsdén belül és kívül OTC kötött pénzügyi, értékpapír- és árupiaci ügyletekhez.

 1. Opciós ügylet – Wikipédia
 2. Хедрон, не прикасаясь к двери, неподвижно встал перед нею.
 3. Он обрисовал город таким, каким видел его в последний раз - дремлющим на груди пустыни, с башнями, сияющими подобно похищенным у неба радугам.

Európai típusú opció European option : Opciós kontraktus, amelyet csak lejáratkor lehet lehívni. Az OTC kereskedésben gyakori. Fedezeti ügylet hedge : 1 Stratégia, amelynek keretében egy piaci szereplő fizikai piaci pozíciójával azonos nagyságú, de ellentétes előjelű határidős piaci pozíciót létesít, egyszerű és nyereséges jövedelem az interneten csökkenti a szélsőséges áringadozások kedvezőtlen hatását.

Fedezetlen uncovered vagy naked opció: Call vagy put opció eladása úgy, hogy a kiírónak nincs a birtokában elegendő vagy semennyi a mögöttes termékből határidős kontraktusígy védtelen az opciók árajánlata határidős jegyzés szélsőséges ingadozásával szemben. Fenntartási költség carrying charge : Egy készletezett áruféleség tárolási, kezelési, biztosítási, finanszírozása stb. Financializálódás financialization : A pénzügyi és más piacok közötti kapcsolatok felerősödése a pénzügyi befektetők aktivitása nyomán.

Forward szerződés: Az üzleti életben elterjedt, jövőbeli teljesítésre szóló, a szerződő felek egyedi igényeire szabott megállapodás, amelyben nem feltétlenül rögzítik az árat. Fundamentális elemzés fundamental analysis : Az árak alakulásának közgazdasági elemzése, célja az árak előrejelzése. Görgetés rolling : A nyitott pozíció lejárat előtti lezárása és ezzel egyidejűleg — ugyanazon áruféleségre és mennyiségre szóló kontraktusokkal — távolabbi lejáratú az opciók árajánlata nyitása.

Határidős kontraktus futures contract : Az árutőzsdéken szabadon adható és vehető szabványosított szállítási szerződés, amelyben valamely áruféleség mennyiségét, minőségi paramétereit, leszállításának idejét és helyét egyaránt rögzítik.

A fejlett határidős árupiacok esetében a határidős kontraktusok áruféleségek fizikai adásvételében játszott szerepe marginális. Időérték time value : Az opció az opciók árajánlata értékével egyező terminológia, nagysága a prémium és belső érték különbözete.

Fontos tulajdonságuk, hogy a határidős piacokon mindig vételi pozíciókat nyitnak, illetve görgetnek. Intézményi befektetők institutional investors vagy funds : Számottevő tőke felett rendelkeznek, erősen hisznek a nyersanyagárak, valamint a globális makrogazdasági trendek szoros és közvetlen összefüggésében, határidős piaci aktivitásukat ez határozza meg. Inverz piac backwardation vagy inverse market vagy negative carry : Olyan piaci helyzet, amikor egy határidős kontraktus későbbi lejáratra szóló jegyzése alacsonyabb a közelebbi lejáratra szóló jegyzésénél vagy az adott áruféleség azonnali teljesítésre szóló áránál.

Keresztfedezeti ügylet cross hedge : Egy adott termékre egy másik termék határidős piacán kötött fedezeti ügyletet. Kiíró option writer : Piaci szereplő, aki egy határidős kontraktus call put opció küszöbárán történő megvételének eladásának jogát eladja. Kincstárjegy treasury bill : Az állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél rövidebb lejáratú, átruházható, kamatozó értékpapír. Megkülönböztetünk kamatozó kincstárjegyet lejáratkor névérték és kamat kifizetése és diszkontkincstárjegyet lejáratkor névérték alatti vételár és kamat kifizetése.

az opciók árajánlata

A kincstárjegy a legbiztonságosabbnak tekintett, likvid befektetési forma. Kötvény bond : Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója arra kötelezi magát, hogy egy adott pénzösszeg előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá magát a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti.

Különbözeti ügylet spread : Egy áruféleség határidős kontraktusainak megvásárlása és hasonló kontraktusok egyidejű az opciók árajánlata. Megkülönböztetünk 1 határidők közötti különbözeti ügyletet interdelivery spread ; 2 termékek közötti különbözeti ügylet intercommodity spread ; 3 piacok közötti különbözeti ügylet intermarket spread ; 4 feldolgozói különbözeti ügyletet crush spread Külső érték extrinsic value : Az opció prémiumának és belső értékének különbözete.

Küszöbár strike price : Az opciós kontraktusban rögzített ár, amelyen a call put opció vevője az adott határidős kontraktust megveheti eladhatja. Lehívás exersice : Az opciók árajánlata az opció vevője él szerzett jogával és a határidős piacon a küszöbárnak megfelelő vételi vagy eladási pozícióba kerül.

Millásreggeli #04 - Miből lehet profitálni az opciós kereskedésben

Lejárat expiration : 1 Egy határidős kontraktus utolsó kereskedési napja, 2 az időpont, amikor az opció vevőjének lehívási joga elévül.

Likviditás liquidity : A határidős és opciós piacokon a gyors, gyakorlatilag azonnali belépés, illetve az opciók árajánlata lehetősége. Long: A szakzsargonban a határidős pozíció vételi oldalát vagy az opciók árajánlata fizikai áruféleséggel rendelkező, azt eladni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző.

 • Диаспар оплатил цену бессмертия - и оплатил ее полной мерой.
 • Opttrade bináris opciók
 • Az opció és a bináris opció közötti különbség
 • Робот не обладал - впрочем, ему это и не требовалось - бахромой нежных, перистых плавников, постоянно колебавших воду, многочисленными коренастыми ногами, при помощи которых существо подтягивало себя к берегу, дыхательными клапанами, (если их можно было так назвать), судорожно свистевшими сейчас в разреженном воздухе.
 • Некогда эта часть Лиса была заселена, - сказал .
 • Vételi opció vagy adásvételi szerződés. Mik az opciók - lényegük és fő paramétereik
 • Tőzsdeismeretek /Elméleti jegyzet/ | Digitális Tankönyvtár
 • Постепенно движение ослабело; смерть и разочарование похищали обращенных.

Makroisták macroists : Intézményi befektetők. Medvék bears : Mindazon piaci szereplők, akik valamely határidős kontraktus jegyzésének esésére spekulálnak, ezért kiárusítják az adott kontraktust.

Minimális lépésköz tick : Valamely határidős vagy opciós kontraktus jegyzésének lehetséges legkisebb negatív vagy pozitív irányú elmozdulása. Nagyfrekvenciájú kereskedés high-frequency trading : Számítógépes programok rendkívül gyors kereskedése az elektronikus formában begyűjtött információk alapján, még mielőtt az emberi agy képes lenne feldolgozni ezeket az információkat.

Opciós befektetés: mi ez?

Napi maximális árelmozdulás limit : Az előző napi elszámolóárhoz igazított ársáv, amelyből a kontraktus jegyzése annak feloldásáig nem törhet ki. Napon belül kereskedők day traders vagy intra-day traders : Spekulánsok,akik megnyitott pozícióikat legkésőbb a tőzsdenap végén, de rendszerint ennél sokkal hamarabb lezárják.

Naptári különbözeti ügylet calendar spread : Opciós stratégia, különböző lejáratú call put opciók egyidejű adásvétele. Nyitott kötésállomány open interest : Egy kontraktusra az opciók árajánlata elindítása óta megnyitott és le nem zárt pozíciók halmozott nem nettósított összege a tőzsdenap végén. Opciós utalvány warrant : Részvénytársaság által kiírt részvényvásárlási opció, amelynek lehívásakor a vállalatnak új részvényeket kell kibocsátania.

Az opciós utalvány is lehet amerikai vagy európai típusú. OTC over the counter piac: Tőzsdén kívüli, kevésbé szabályozott, többnyire bankközi kereskedés. Pillangó butterfly az opciók árajánlata Opciós stratégia, a bull spread és a bear spread kombinációja. Prémium premium : Az opciós kontraktus díja. Puha áruféleségek soft commodities vagy softs : Tipikusan a kakaó, a kávé és a cukor.

Részvény stock : Részvénytársaság által kibocsátott, tulajdonviszonyt megtestesítő, a társaságban az opciók árajánlata jogok pl.

Navigációs menü

Különböző fajtái vannak: az értéktőzsdéken általában ún. Részvényindex stock index : Értéktőzsdéken jegyzett részvények súlyozott átlagárfolyama. Ha értéke meghaladja az átlagot, akkor a sertéshizlalás nyereséges. Az opciók árajánlata A szakzsargonban a határidős pozíció eladási oldalát vagy a fizikai áruféleséggel nem rendelkező, azt megvásárolni szándékozó piaci szereplőt megkülönböztető jelző.

 • A válasz, amelyet alább adok, pusztán az én saját véleményem az ügyről.
 • Hogyan hozhat létre saját maga lehetőséget
 • Belső értéke és opciós ára
 • Mit lehet tintahalból főzni: gyors és ízletes Definíciók.
 • A piac határidős szegmense minden vérbeli befektető fantáziáját megmozgatja, hiszen az azonnali piachoz képest sokkal kisebb forrást mozgósítva lehet azonos méretű pozícióra szert tenni, vagyis fő előnye a tőkeáttétel.
 • Erste Befektetési Zrt. - Határidő, opció
 • különbség az opciók és a részvények között
 • Fajtái[ szerkesztés ] Call vételi jog A vételi opció vételi jogot biztosít jogosultjának vevőjénekmíg az opció kiírója eladója kötelezettséget vállal az eladásra.

Skalpolók scalpers vagy locals : Spekulánsok, a tőzsdei kereskedésben aktív tőzsdetagok, aki megnyitott pozícióikat perceken vagy akár másodperceken belül lezárják. A legkisebb árkülönbözetekből, a pillanatnyi ármozgásokból profitálnak, de óriási forgalmat generálnak. Specifikáció specification : Egy határidős vagy opciós kontraktus standardizát jellemzőinek összessége. Statisztikai volatilitás historical volatility : A határidős piaci áringadozás statisztikai módszerrel megállapított százalékos értéke, amelyet legkevesebb napos időszak elszámolóárainak normális eloszlása alapján számítanak ki az opciók árajánlata adott esztendőre.

Straddle: Opciós stratégia, ugyanarra a határidős kontraktusra egy időben azonos számú, egyforma küszöbárú és lejáratú call és put opciók vétele. Strangle: Opciós stratégia, a straddle ellenpárja.

Swaption: Csereügyletre kiírt opció.

Mit lehet tintahalból főzni: gyors és ízletes

Szintetikus határidős kontraktus synthetic futures : Azonos küszöbárú call és put opciók kombinációja. A szintetikus határidős kontraktus ára egyezik a valós határidős kontraktus árával, egyébként fennáll az az opciók árajánlata lehetősége.

Szintetikus opciós kontraktus synthetic option : Opciós és határidős kontraktusok kombinációja. A szintetikus opció prémiuma egyezik a valós opció prémiumával, egyébként fennáll az arbitrázs lehetősége. Technikai elemzés technical analysis : A jegyzések mozgását leképező speciális grafikonok alaktani vizsgálata. Tőzsdei indexkövető alap exchange traded fund, ETF : Értéktőzsdén jegyzett nyíltvégű befektetési alap, amelynek árfolyama egy részvény- vagy kötvényindex, illetve valamilyen nyersanyag vagy nyersanyag-árindex árfolyamát követi.

Tőkeáttétel leverage : A határidős és opciós pozíciók nyitásához és fenntartásához szükséges pénzügyi garancia csak töredéke a birtokolt kontraktusok értékének, így kis tőkével nagy értéket lehet megmozgatni.

különbség az opciók és a részvények között

Trend-spekulánsok position traders : Határozott véleményük van az árváltozások várható irányáról, megnyitott pozícióikat néhány napig vagy akár hetekig is fenntartják. Vételi call opció: Olyan származtatott kontraktus, amely a kedvezményezettet az opció tárgyát képező határidős kontraktus küszöbáron történő megvételére jogosítja.

Vételi long pozíció: 1 A határidős árupiacon minden olyan nyitott pozíció, amely a jegyzés emelkedéséből profitál.

az opciók árajánlata

Volumen volume : Egy adott időszak során kötött ügyletek száma, kontraktusokban kifejezve.

Lehet, hogy érdekel